Revisionserklæring

Revisionserklæring

Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med drift af IT systemer hos IST Danmark.

De fleste af vores IT systemer behandler i større eller mindre omfang personhenførbare data. Ifølge lov om behandling af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) er IST Danmark databehandler, der pr. instruks behadnler persondata på vegne af Dataejeren. Det vil sige vores kunder. I dén forbindelse er det dataejerens opgave at sikre, at databehandlingen sker i overensstemmelse med den givne instruks og dermed også Sikkerhedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 528  af 31 juni 2000).

For at lette denne tilsynsopgave for vore kunder har vi de seneste 11 år fået gennemført en årlig IT-revision. Revisionen gennemgår IST Danmark’s procedurer og arbejdsgange overfor sikkerhedsbekendtgørelsens 19 paragraffer. Den aktulle revisionserklæring er af typen RS 3000, og den er vurderet op imod kravsættet fra ISO:27002:2013. 

Med en aktuel revisionserklæring kan vore kunder overfor myndigheder dokumentere, at vi som leverandør behandler data efter gældende lovgivning.

Yderligere information kan indhentes ved at kontakte Chef for Informationssikkerhed & Compliance - Niels Højgaard.

Seneste revisionserklæring  1.03.2016-28.02.2017

Niels Højgaard