Situationen i dag - en sand historie om en lærers dag i Danmark i april 2020

Situationen i dag - en sand historie om en lærers dag i Danmark i april 2020

Situationen i dag - en sand historie om en lærers dag i Danmark i april 2020

1 / 4 - 2020

Hos IST stræber vi efter, at alle lærer mere hver dag. Det er vores vision, og i denne periode med Corona-krisen ser det ud til, at vi - nu mere end nogensinde - har brug for at hjælpe hinanden med at lære mere. 

Mange gør en stor indsats for at hjælpe med at gøre denne "nødsituation", som vi oplever, så normal som muligt, især for alle vores børn og unge. Af særlig interesse for os er naturligvis lærerne.

Vi har en masse kontakt med lærere hos IST, og vi er meget imponerede over den måde, lærerne håndterer situationen på. Lige som lærerne håber vi at få det bedste ud af en umulig situation ved at give vores børn mulighed for at lære mere.

Når skoler lukkes i tre ud af de fire lande, hvor IST har kontorer, og gymnasier lukkes i det fjerde, ønsker vi at fortælle historierne om disse hverdagshelte - lærerne.

Vi opfordrede lærerne til at fortælle, hvordan de takler situationen. Måske kan vi lære af hinanden og blive inspireret på tværs af landegrænserne?

I Danmark talte vi med Louise, der underviser i 6. klasse i en dansk folkeskole.    

Hvad er dine største udfordringer med hensyn til fjernundervisning?
Når så mange elever logger ind på de digitale platforme på samme tid hver dag, bliver systemerne overbelastede. Det betyder, at vi lærere i løbet af dagen oplever, at vi ikke kan komme ind på platformene, eller at det fungerer meget langsomt. Ikke at være i stand til at bruge platformene, når vi vil, er en udfordring for både eleverne og for os.

Kontakten med hver elev - og at give den rette hjælp til hver elev - er også en stor udfordring. Det er svært og tager meget tid. Når platformene er under pres, og vi ikke kan yde den nødvendige hjælp til eleven, kommer forholdet mellem mig og eleverne under pres.

En anden udfordring er at tilpasse min undervisning, som jeg normalt gør. Jeg er nødt til at give en fælles besked og den samme instruktion til alle, og det imødekommer ikke altid den enkeltes behov for hjælp.

Hvordan holder du kontakten med de studerende?
Hver morgen kl. 9 sender jeg en plan for dagen med en beskrivelse af, hvad børnene skal gøre i dag. Da Danmark har en fælles offentlig kommunikationsplatform for alle børn, er det let at kommunikere med børn og forældre i det samme system - men jeg bruger også e-mail, Instagram, SMS og gammeldags telefonopkald til at kommunikere med alle.

I løbet af dagen er jeg tilgængelig på disse platforme, så eleverne kan stille mig spørgsmål. Derudover laver jeg "hjemmevideoer" med instruktioner, og nu, hvor vi er nødt til at være hjemme i endnu længere tid, vil jeg også undervise live online.

Tror du, at den digitale infrastruktur er på plads til fjernundervisning?
Jeg tror, ​​at grundlaget for fjernundervisning er på plads. Generelt har vi nogle gode og velfungerende systemer og et godt kommunikationsværktøj, som alle er fortrolige med. Dog er jeg heldig, da jeg arbejder med elever i en alder, der selv kan kommunikere ved at skrive deres spørgsmål og tanker ned og sende dem til mig. Det kunne være dejligt, hvis vi havde haft en slags videoplatform integreret i kommunikationsplatformen, der kunne gøre det muligt at tale med mere end en elev ad gangen. Yngre børn kan godt finde det meget svært at bruge de digitale platforme.    

Hvad er din største bekymring i forhold til, om børnene rent faktisk lærer noget? 
Motivationen for at have en slags skoledisciplin derhjemme, uden venner og uden en lærer til at strukturere dagen, ser ud til at være en stor udfordring - især nu når den periode, hvor vi er nødt til at blive hjemme, er blevet forlænget. Det er ret let at lade være med at tænde sin computer og undgå at se sin lærer på en video. 

Desuden tror jeg, at manglen på dialog med lærerne om, hvordan man løser øvelserne, kan være problematisk for mange elever i forhold til at lære noget. Alle elever har forskellige behov, og det er vanskeligt at leve op til fra distancen.