Dit naturlige valg til administration i ungdomsskolerne.

Dit naturlige valg til administration i ungdomsskolerne.

Lara er ungdomsskolens daglige administrationsredskab til håndtering af elever, lærere, hold og relationerne imellem disse grupper.

Opdatere hinanden

Databasen er centralt placeret på IST server og fungerer både som database for Lara og for hjemmesiden. Det giver flere fordele, idet ungdomsskolens administrationsdata på hjemmesiden og i Lara altid er konsistente, rettelser af hold bliver publiceret med det samme og tilmeldinger kommer direkte ind i Lara.

Billeder og udskrifter

Billeder og skabeloner ligger i databasen, således at de kan skrives ud uafhængigt af, hvilket netværk brugeren er på.

Tilmelding via hjemmesiden

  • Med webtilmelding kan ungdomsskolerne, via deres hjemmeside, modtage tilmeldinger til de hold, der er publiceret på hjemmesiden.
  • Eleverne kan opdatere deres kontakt informationer
  • Eleverne kan rette deres mobilnummer, mailadresse, opdatere information om skole- og klassetilhørsforhold og se hvilke hold, de er tilmeldt.
  • Du kan lave holdkategorier og beskrive dine hold.

Vidste du, at IST dagligt kan lave en automatisk opdatering af personalet, eleverne og deres forældre med data fra CPR?

Ungdomsskolen kan tilknytte holdene til kategorier, så eleverne nemmere kan finde det, de er interesserede i på hjemmesiden. På hvert enkelt hold kan man vælge, i hvilken periode eleverne skal kunne tilmelde sig, lave en beskrivelse af holdet, som både kan indeholde billede, formateret tekst og links og angive, i hvilket aldersinterval eleverne skal være, for at kunne tilmelde sig holdet.

Du kan integrere webtilmelding i den hjemmeside

Lara Webtilmelding er fuldt integreret i Tabulex’ hjemmesideløsning, og kan også integreres i en hvilken som helst hjemmeside.

Flyt administrationen af elevbetalinger ind i Lara. Lara Webbetaling giver eleverne mulighed for at betale for deres holdtilmeldinger via ungdomsskolens hjemmeside.

KONTAKT OS

Asger Paaske

Kontakt Asger

Han ved alt om Lara.