Dit naturlige valg til administration i ungdomsskolerne

Dit naturlige valg til administration i ungdomsskolerne

Lara er ungdomsskolens daglige administrationsredskab til håndtering af elever, lærere og hold

Opdaterer hinanden
Databasen er centralt placeret på IST's server og fungerer både som database for Lara og for hjemmesiden. Det giver flere fordele, idet ungdomsskolens administrationsdata på hjemmesiden og i Lara altid er konsistente, rettelser af hold bliver publiceret med det samme, og tilmeldinger kommer direkte ind i Lara.

Billeder og udskrifter
Billeder og skabeloner ligger i databasen, så de kan udskrives uanset, hvilket netværk brugeren er på.

Tilmelding via hjemmesiden
Med webtilmelding kan ungdomsskolerne, via deres hjemmeside, modtage tilmeldinger til de hold, der er publiceret på hjemmesiden.

  • Eleverne kan opdatere deres kontaktinformationer
  • Eleverne kan rette deres mobilnummer, mailadresse, opdatere information om skole- og klassetilhørsforhold og se hvilke hold, de er tilmeldt.
  • Underviserne kan lave holdkategorier og beskrive sine hold.

Vidste du, at IST dagligt automatisk opdaterer kontaktoplysninger om personalet, eleverne og deres forældre med data fra CPR?

Lara web-tilmelding

Ungdomsskolen kan tilknytte holdene til kategorier, så eleverne nemmere kan finde det, de er interesserede i, på hjemmesiden. 

Der er mulighed for på hvert hold at vælge i hvilken periode, eleverne skal kunne tilmelde sig, beskrive holdene i tekst og billeder og angive det påkrævede tidsinterval. 

Lara Webtilmelding er fuldt integreret i Tabulex’s hjemmesideløsning og kan desuden integreres i en hvilken som helst hjemmeside.

Det er også muligt at administrere elevbetalinger i Lara. Lara Webbetaling giver eleverne mulighed for at betale for deres holdtilmeldinger via ungdomsskolens hjemmeside.

Kontakt os

Christina Hammerlund

Kontakt Christina

Hun ved alt om Lara.