Tabulex Daginstitution Børn


Nemmere arbejdsdag for de ansatte

Løsningen gør det nemmere at planlægge og dokumentere børnenes liv i institutionen. Slip for papirsedler og mundtlig overlevering og gør det samtidig nemt for forældrene at give en hurtig, digital besked til institutionen. 

Løsningen giver de ansatte overblik over syge- og feriemeldinger og tilladelser og håndterer aftaler fra forældrene, fx legeaftaler. Alle børnenes kontaktoplysninger er altid opdateret, da løsningen er integreret med CPR.

Det er også muligt, at de ansatte kan sætte deres eget personlige præg på løsningen, fx ved at oprette egne stuer og definere børnenes og de ansattes tilknytning dertil.

Forældrene kan følge med
Forældrene kan følge deres barns hverdag i dagplejen tæt ved at læse nyheder, se ugens aktiviteter samt se billeder og video fra dagplejeren. 

Forældrene tilgår systemet via NemID.

Jacob Scheel