Tabulex Ekstrakt


Få adgang til fuldt opdaterede data om kommunens elever, fx skoletilhørsforhold, karakterer og fravær.

Tabulex Ekstrakt fungerer som en Windows-service og installeres i kommunens servermiljø. Servicen supplerer eller alternerer de udtræksmuligheder, som findes i TEA og Trio.

Tabulex Ekstrakt er ikke en fastlåst løsning, men udvikles løbende med nye udtrækstyper i samarbejde med kommunerne og deres leverandører.

Du har mulighed for en lang række udtræk med Trio Ekstrakt:

  • Afvigende lektioner
  •  Komme/gå tid for alle kommunens skoler
  •  Lektionsstatistik
  •  Opgaveoversigt
  •  Personalefravær
  •  Generic (overordnet elevdata)
  •  Elevudvidet
  •  Karakterer
  •  Elevfravær
  •  Generic Lærer.

Du har også mulighed for at få totaludtræks-datafiler, bl.a. til brug i Datawarehouse. Du definerer selv dine udtræksintervaller, f.eks. hvert døgn klokken 05:00, og hvor i servermiljøet udtrækkene skal placeres.

Torsten Egede Gross