Tabulex Elevadministration


Tabulex Elevadministration (TEA) er et tilgængeligt og fleksibelt system, der samler data om de enkelte elever fra indskrivning i 0. klasse til afgangsklasse.

I TEA får du et godt overblik
Det kan være en uoverskuelig opgave at holde styr på skolehistorik, holdtilmeldinger, adressehistorik, specialundervisning, fravær, karakterer, kontaktinformation og transport. TEA hjælper dig med at holde styr på det hele.

Fleksibel ind- og udmelding
Datostyring gør ind- og udmelding fleksibel, idet det er nemt og overskueligt at ind- og udmelde elever på en fremtidig eller fortidig dato. Der sendes automatisk besked til elevens bopælskommune.

Elevfravær - fremmøde til undervisningen
Der er stor forskel på, hvor meget skolebørn er fraværende fra undervisningen. Med TEA Fravær opnår du et solidt statistikgrundlag på elevfraværet. Personalet kan via webindgangen registrere dagsfravær i indskoling/mellemtrin og lektionsfravær på overbygning.

Fraværs-SMS fra skolen får fraværet til at falde
Elevers fravær er faldet markant, efter at forældre, hvis børn udebliver fra skole, får en SMS om det. Derfor er SMS-løsningen den helt rette løsning.

TEA Web
Der er et utal af muligheder for indberetninger, opslag, udtræk og upload på tabulex.net.

Lærerne kan indberette standpunktskarakterer, -udtalelser og tekstopgivelser via Intra, direkte til TEA. Forældre kan se og godkende deres børns karakterblade. Fotografer kan selv downloade elevfiler og uploade elev- og personalefotos direkte til TEA. Data indtastet via TEA Web overføres direkte til Tabulex TEA.

Nemmere bliver det ikke.

Louise Panduro Poggenborg