Tabulex Fagfordeling


Trio Fagfordeling er et tilvalgsmodul beregnet til åben fagfordeling på skolen, når lektionsfordelingsplanen og øvrige aktiviteter er på plads.

Her vises en komplet og altid opdateret oversigt over hvilke aktiviteter, der er ledige, og hvilke der er besat og af hvem.

Betjeningen er enkel, og undervejs kan den enkelte lærer udskrive kladder af aktiviteter og følge med i den aktuelle resttid.

Ledelsen bestemmer via Trio, hvornår der er adgang til fagfordelingen.

Anne Konge Neess