Tabulex Fravær


Med fraværsløsningen opnår du et solidt statistikgrundlag på elevfraværet.

Personalet kan via webindgangen registrere dagsfravær i indskoling/mellemtrin og lektionsfravær på overbygning.

Fraværs-SMS fra skolen får fraværet til at falde
Elevers fravær er faldet markant, efter at forældre, hvis børn udebliver fra skole, får en SMS om det. På den måde bliver barnets fravær mere tydeligt, og forældrene kan følge med i fraværsprocenten i løbet af skoleåret. Det giver forældrene mulighed for at sætte ind over for eventuelt fravær. 

Forældre kan sygemelde deres barn med få klik
Det er også muligt at lukke forældrene ind i elevfravær. Det giver mor og far mulighed for nemt at melde deres barn syge på dagen og/eller tilrette fravær. 

Forældreadgang til fravær taler sammen med fraværsdelen i TEA, hvor du har statistikgrundlaget.

Louise Panduro Poggenborg