Tabulex Institution


Håndtér hele processen fra udbud af pasningstilbud til ansøgning, booking og opskrivning. 

Det er muligt at udbyde pladser til kommunernes dagtilbud på to forskellige måder:

1. Traditionel opskrivning af plads i dagtilbud med ventelistefunktion
2. Direkte forældrebooking af plads i dagtilbud.

Enkel proces
Tabulex Institution gør hele processen meget enkel for både forældre, forvaltning og institutioner.

Forældre kan kontakte kommunen via selvbetjening, som er integreret i samme løsning. På den måde lander alle henvendelser hurtigt og smidigt i pladsanvisningens fagsystem, og sagsbehandlingen lettes.

Alle processer for økonomiske aspekter, opkrævning af forældrebetaling, udbetaling af tilskud vedr. private ordninger og til private institutioner, indberetning til SKAT/eIndkomst, beregning af årlig budgetregulering, opkrævning af andre kommuner, kontering osv. er automatiseret ud til de modtagende systemer.

Karina L. Carlsen