Tabulex Læreplaner


Tabulex Læreplaner er et enkelt og fleksibelt pædagogisk værktøj til dagtilbud og kommune, som håndterer både generelle læreplaner og individuelle pædagogiske handleplaner for det enkelte barn.

For børn, der identificeres som børn med behov for en særlig indsats, skal der udarbejdes en individuel pædagogisk læreplan i samarbejde med forældrene. Forældrene skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen, som typisk både omfatter opgaver og opmærksomheder for det pædagogiske personale samt forældrene selv.

Tabulex Læreplaner kan håndtere alt dette, så det bliver nemt og overskueligt for alle.

Synliggørelse af det pædagogiske arbejde
De pædagogiske konsulenter og pædagogerne oplever, at læreplanerne synliggør det pædagogiske arbejde over for forældre og forvaltningen. I Tabulex Læreplan arbejder daginstitutionerne i en simpel og logisk arbejdsgang med de seks læreplanstemaer ud fra en kommunal vejledning.

Tabulex Læreplaner dokumenterer det pædagogiske arbejde med tekst, billeder, lyd og film i et enkelt flow.

Produktet er bygget fleksibelt op, så den enkelte kommune kan lave de læreplansskabeloner, der passer til den pædagogiske praksis.

    Tina Carlsen