Tabulex Økonomi


Økonomisystemet håndterer alt, hvad du har brug for, for at håndtere din økonomi på skolen, samlet ét sted: Finans-, debitor-, kreditor- og budgetområder.

Du kan opkræve skolepenge på flere måder. Du kan definere andre betalere end mor eller far, fx en kommune eller en privat virksomhed, ligesom disse kan betale en del af skolepengene. 

Betaling af skolepenge kan indlæses via en fil fra jeres banksystem eller fra PBS, så du slipper for at indtaste betalingerne i en kladde. Depositum og andre former for forudbetalinger håndteres let

Med Tabulex Økonomi kan du:

  • Oprette alle relevante ydelser (økonomisk fripladstilskud på skolepenge og SFO til forældre)
  • Opkræve administrationsgebyr
  • Udskrive kontospecifikationer, saldobalancer samt saldobalancer med budgetsammenligninger
  • Håndtere debitorstyring
  • Håndtere kreditorstyring
  • Bogføre kreditorfaktura, oversigt over forfaldne poster og automatisk dannelse af betalingskladder
  • Udskrive rykkere
  • Få overblikket over økonomien på de forskellige konti, så du ikke risikerer at stå med en tom konto. Du opretter enten dit eget budget direkte eller indlæser et budget fra Excel.

Lønsystem
ProLøns løsning til privatskoler giver dig en skræddersyet lønadministration. Med mere end 30 års erfaring inden for lønadministration og en stor viden inden for overenskomstområdet for private grundskoler kan lønsystemet ProLøn-Skole imødekomme alle dine behov.

Nem integration til Tabulex TEA og Økonomiapplikationen
Tabulex TRIO kan integreres med ProLøn, så du slipper for at indtaste løn og fravær i lønsystemet. I Tabulex Økonomi kan du fra ProLøn indlæse en lønkladde med kontonummer, afdelingsnummer, beløb, periode osv. Du behøver altså ikke selv indtaste lønopIysninger.

Fra Tabulex TEA kan du overføre data til ProLøn systemet, så du slipper for at vedligeholde data mere end ét sted. 

Læs om Proløn

Louise Panduro Poggenborg