Tabulex Prøvebevisarkiv


Skolerne i Danmark er forpligtet til at arkivere de prøvebeviser, der udstedes på deres skoler. Med Tabulex Prøvebevisarkiv får du en løsning, der kan hjælpe med at løse den opgave elektronisk.

Arkivér elevernes prøvebeviser elektronisk, så du ikke behøver gemme papirkopier. Arkiveringen sker nemt via et skærmbillede i Tabulex Elevadministration (TEA).

TEA-brugere kan tilgå arkivet online med TEA login.

Når din skole tilslutter sig løsningen, kan du arkivere alle prøvebeviser udskrevet fra din skole fra fem år tilbage og fremover elektronisk. 

Borger.dk
Tidligere elever kan via borger.dk selv udskrive kopi af et arkiveret prøvebevis.

Dorthe Høse Jensen