Tabulex SFO Personale


Godt overblik for ledelsen
Med Daginstitution Personale er det muligt at oprette arbejdsplaner med arbejdstiden og planlægge den øvrige tid, så ledelsen får et godt indblik i forbruget. Om du arbejder med et grundskema, rullende fredage eller en helt tredje type, er det nemt at planlægge - også, når det hele skal laves om pga. uforudsete hændelser.

Med løsningen kan du udskrive skemaer for de ansattes arbejdstid, og du kan få en opgørsel af overførsel af tid til næste beskæftigelse eller til udbetaling. 

Når en ansat går op/ned i beskæftigelsesgrad eller stopper helt, udarbejder løsningen beregningerne for dig. Brug data fra statistikfanerne til at blive klogere på, hvem der er i over- eller undertid.

Der kan trækkes tid af en arbejdsopgave, som enten er individuel eller for hele institutionen. Lederen kan trække tid af puljer via institutionskalenderen eller menuen ”Personlig arbejdstidskalender”, og personalet kan udfylde puljetimer via deres personaleindgang.

Du kan desuden oprette timelønnede vikarer, og med få klik har du en oversigt over fravær og tillæg, som kan indberettes til KMD eller Silkeborg Data.

Planlægger du fire uger eller årsnorm?
Fordelingen af timer vises på en enkel måde og giver ledelsen et godt overblik. Det hele er med hensynstagen til lokalaftaler, afstemt med brugerne og i dialog med fagforeningerne. Programmet håndterer også personale, som ikke er ansat på årsnorm.

Nemt for de ansatte
I personaleindgangen kan de ansatte holde sig opdateret om deres arbejdstid og ændre på arbejdstiden, hvorefter lederen godkender/afviser den aktuelle ændring. Personalet kan også printe institutionens ugeskema ud.

Tina Carlsen