Tabulex Skema


Tabulex Skema er det rigtige værktøj, når du vil udnytte dine ressourcer optimalt.

Du får et solidt beregningsgrundlag, og det færdige skema overføres til Trio, hvor det kan indgå som beregningsgrundlag og desuden være til gavn for vikardækningen.

En færdig fagfordeling kan nemt importeres eller oprettes i systemet. Dernæst kan krav og ønsker til skemaet indtastes, og så er du klar til at lade løsningen få det hele til at gå op. 

Lægningsstrategi – Autopilot
Med Tabulex Skema kan du opnå stor fleksibilitet.

Du kan let låse de skemabrikker, der kun har én plads i skemaet, og ved ønsker om parallellægning kan du binde klasserne sammen i det respektive fag.

Skemalægningen kan foretages ved hjælp af systemets indbyggede autopilot, eller du kan selv prioritere, hvad der er vigtigst for dig.

Opret og knyt skemabrikker sammen
Styrken er, at det er muligt at medtage ønsker, som ofte må bortfalde ved den manuelle lægning. Skolens ressourcer (lærere, klasser, fag, lokaler og diverse regler) bliver indberettet én gang for alle. Disse importeres nemt fra Trio eller et andet system. 

Lektionerne kan ligeledes overføres eller oprettes med få klik.

Parallellægning eller placering af støttetimer foregår enkelt ved at binde lektionerne sammen på redaktionsbordet. 

Du kan udskrive en skemabog, enkeltskemaer og oversigtsskemaer for både lærere, klasser, fag og lokaler.

Annette Mikkelsen