Tabulex Skema

Skolens skema er udgangspunktet for skolens hverdag

Et solidt beregningsgrundlag
Det færdige skema overføres til Trio, hvor det kan indgå som beregningsgrundlag og desuden være til gavn for vikardækningen.

Kravene til planlægning er store, og alle ressourcer skal udnyttes optimalt
Tabulex Skema er det rigtige værktøj, når du vil udnytte dine ressourcer optimalt. En færdig fagfordeling kan nemt importeres eller oprettes i systemet. Dernæst kan krav og ønsker til skemaet indtastes, og så er du klar til at lade systemets algoritme finde den mest optimale løsning, hvor det hele går op.

Lægningsstrategi – Autopilot
Med Tabulex Skema kan du opnå stor fleksibilitet. Du kan let låse de skemabrikker, der kun har én plads i skemaet, og ved ønsker om parallellægning kan du binde klasserne sammen i det respektive fag. Skemalægningen kan foretages ved hjælp af systemets indbyggede autopilot eller ved, at du selv prioriterer, hvad der er vigtigst for dig.

Opret og knyt skemabrikker sammen
Styrken er, at det er muligt at medtage ønsker, som ofte må bortfalde ved den manuelle lægning. Skolens ressourcer (lærere, klasser, fag, lokaler og diverse regler) bliver indberettet én gang for alle. Disse importeres nemt fra Trio eller et andet system. Lektionerne kan ligeledes overføres eller oprettes med få museklik. Parallellægning eller placering af støttetimer foregår enkelt ved at binde lektionerne sammen på redaktionsbordet. 

Du kan udskrive en skemabog, enkeltskemaer og oversigtsskemaer for både lærere, klasser, fag og lokaler.

Fordele

1 Mulighed for at kopiere krav fra én lærer til flere lærere med samme krav

1 Forberedelsestiden kan samles i blokke

1 Automatisk skemalægning

1 Der kan arbejdes med farver

Annette Mikkelsen