Tabulex Tilsyn


Tabulex Tilsyn er et tilkøbsmodul til Tabulex Daginstitution Børn, som består af en forvaltnings- og en institutionsdel.

Tabulex Tilsyn er en fleksibel løsning, der bygges op, så den passer til kommunens pædagogiske tilsynsmodel og ønsker. Løsningen er dynamisk med mulighed for at ændre retning eller dyrke et specifikt område.

Om det pædagogiske tilsyn
Kommunens tilsynsforpligtelse følger § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. 

Det pædagogiske tilsyn skal også forholde sig til, om dagtilbudets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen, og som kommunalbestyrelsen har fastsat. Det skal også være i overensstemmelse med institutions egne fastsatte mål, herunder den beskrevne pædagogiske praksis.

Med Tabulex Tilsyn har du et værktøj, der tager højde for alt dette.

Tina Carlsen