Tabulex Trio


Tabulex Trio giver dig et komplet overblik over skolens personaleressourcer og hjælper skolens ledelse og administration med skoleårets planlægning, vikardækning, løn, fravær samt årsopgørelser. Alt i henhold til gældende aftaler.

Vikardækning med indbygget vikarforslag
I den indbyggede vikardel laver du fraværsmelding, klassefravær og vikardækning.

Trio hjælper vikardækkeren med forslag til mulige vikarer, således at tilkaldevikarer, klassefravær, tolærerordning, resttid eller linjefag kan komme med i betragtning, når vikaren vælges.

Bruger du vikardækningen i Trio, holder Trio styr på vikartimerne og sikrer en nem og hurtig afregning. Du kan nemt indberette løn- og fraværsdata.

Vikardækning bliver fuldt compliant med det kommende Aula.

Trio – Skemalægning/ Fleksibel skemalægning - Trio
Fagfordelingen fra Trio kan overføres til Tabulex Skema eller Tabulex Fleksible Skemaer. I Tabulex Skemalægning kan du lave et grundskema, som efterfølgende kan returneres til Trio. Her kan grundskemaet bl.a. danne grundlag for beregninger, vikardækning og fleksibel skemalægning.

Du kan tilgå Trio-data både fra arbejdspladsen og hjemmefra - blot du har en internetforbindelse.

Import fra UVM
Du kan importere timefordelings-/lektionsplanen direkte fra UVM og slippe for at gøre det manuelt. 

Fleksibel løsning med muligheder
Med Tabulex Trio kan du:

 • Undgå udskrifter -  personalet kan se opgaveoversigten i Trio+
 • Håndtere flere ringetidssæt
 • Danne løn
 • Holde styr på fravær og ferie 
 • Lave vikardækning med indbygget forslag
 • Få adgang til kalender og oversigter
 • Overføre skemakladde og importere skema
 • Udskrive opgaveoversigt,  aktivitetsmødeplan og lektionsmødeplan
 • Indberette statistik til UVM
 • Se samlet status for timeforbrug
 • Sikre overholdelse af lovkrav og overenskomster.
Charlotte Overbye