Tabulex Valg

Afhold valget digitalt

At gennemføre effektive afstemninger og valg kan være en stor udfordring. Ofte bliver det en omfattende proces med meget papirarbejde og manuelle processer.

Afhold valget digitalt

Forældre (og andre stemmeberettigede) kan stemme online med Nem-ID.

Modulet fungerer sammen med elevadministrationssystemet TEA, hvor kandidater opstilles og vises på en særlig internetside, som forældrene skal linke til fra skolens hjemmeside.

Valgresultatet præsenteres i blokdiagram eller i tabelform og skolerne kan se hvor mange der har afgivet deres stemme.

Fordelene:

  • Forældre (og andre stemmeberettigede) kan stemme online med Nem-ID
  • skolen slipper for en masse papirarbejde.