Tabulex Vikar

Tabulex Vikar er blevet opdateret d. 11.11.2019

Følgende er blevet rettet eller tilføjet:

 • Timeoversigt – det er nu muligt at få vist en oversigt over vikartimer i en selvvalgt periode

 • Der er lavet tilpasninger i forhold til AKU, især ved forkortelse eller ændring af deltagende medarbejder

 • Der kan nu forlænges og afsluttes fravær med indsendt startdato

 • Løsningen fortæller, hvis hele fraværet er indsendt

 • Visningsfejl i tidspunkt ved dobbeltbook og erstat er nu rettet

 • Ved dobbeltbook og erstat på mere end 5 aktiviteter blev alle aktiviteter ikke vist i dialogen. Dette er nu rettet

 • Nogle skoler oplever, at løsningen ved genopfriskning ”hopper”. Dette er nu løst

 • Der er fortaget ændringer, der forbedrer svartiderne

 • Der er også foretaget andre mindre ændringer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulex Vikar er blevet opdateret d. 26.10.2019

 • I denne version er der primært arbejdet på hastighedsoptimeringer af løsningen.

Derudover er følgende funktioner blevet rettet eller tilføjet:

 • Tilretninger i forhold til ’vikarfag’ (rådighedstimer) i Trio/grønne brikker i Tabulex Vikar

 • ’Skjul i skema’ i Trio er blevet implementeret i Tabulex vikar

 • Skemabrikker uden en klasse, hos en lærer med AKU, bliver nu røde, så disse kan vikardækkes

 • Enkelte skoler har været ramt af en problemstilling vedr. brug af ’AKU-fri’ lærere i vikardækningen, årsagen er fundet og løst

 • Årsagen til at visse skoler har kunnet vikardække den samme aktivitet flere gange er nu fundet og løst.

Nogle brugere oplever, at "Send til Aula"- knappen ikke er synlig hos dem. For at få denne funktion frem, skal du opdatere ved at trykke på Ctrl+F5, så du får den nyeste version af Tabulex Vikar.

Virker dette ikke skal du rydde cachen (I fx. Chrome skal man trykke på Ctrl+Shift+Delete på samme tid).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt om Tabulex Vikar og Vikarlæggeren Pro

Lokalebetegnelser i Aula / Oktober 2019

Ændringer af lokalebetegnelser i Aula har hidtil medført, at skemabrikker ikke bliver vist rigtigt i Aula efter en skemaoverførsel fra Trio.

Denne udfordring bliver løst af Aula ved en release i den kommende weekend.

På baggrund af de manglende lokalebetegnelser bør du ikke fremsende nyt skema før i uge 42.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny Tabulex Vikar-løsning går i produktion mandag d. 7. oktober / Oktober 2019

Vi glæder os til at kunne åbne for vores nye vikar-løsning den 7. oktober.

Selvom IST ikke er en del af Aula-projektet, er vi glade for at kunne levere en ny gratis web-baseret vikarløsning, som kan træde i kraft stedet for SkoleIntras vikardækning.

Løsningen bliver sat i produktion, så det bliver muligt at teste Aula-integrationen inden uge 43, hvor kommunerne går i drift med Aula. 

Til dig, der anvender SkoleIntra til vikardækning i dag 
Du vil få brug for at tage den nye vikarløsning i brug, når Aula går live, og vi anbefaler derfor, at du tester den i de kommende uger.

I første omgang åbner vi ikke for overførsel af vikardata til brug for lønudbetalinger og årsopgørelser i Trio. Den integration har heller ikke eksisteret i det nuværende SkoleIntra.

Du kan tilgå den nye løsning her.

Du finder vejledning til Tabulex Vikar her.

Løsningen vil i den kommende periode løbende blive opdateret med tilpasninger og fejlrettelser. 

Hvis du har spørgsmål til Tabulex Vikar, er du velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk.

Til dig, der anvender Trio til vikardækning i dag 
Vi anbefaler, at du fortsætter med din nuværende vikarløsning i Trio, da de fleste også afregner vikarløn via den indbyggede integration til lønsystemerne.

Vi vil gerne teste lønberegningerne på det nye Tabulex Vikar sammen med flere pilotskoler, inden vi frigiver løsningen til alle de kunder, der i dag kører vikardækning og vikarløn via Trio.

I har fortsat mulighed for at afprøve den nye løsning i Sandkassemiljøet.

Sandkassemiljø til afprøvning af Tabulex Vikar er fortsat åbent
For at skolerne kan nå at afprøve den nye vikarløsning, har vi valgt at stille en ”sandkasse” til rådighed fra den 1. oktober 2019. Den finder du her.

Her vil du få mulighed for at blive fortrolig med de ændrede arbejdsgange på egne data. Sandkassemiljøet har ingen synkronisering til Trio og Aula, så du kan trygt øve her.

Nogle kommuner har også valgt at fortsætte med at anvende SkoleIntra til vikarlægning i en periode efter uge 43, da de vælger først at overgå til ny vikarløsning, når de er blevet undervist i løsningen.

Vi vil fortsat opfordre dig til at holde øje med vores hjemmeside, hvor alle vores åbne kurser i bl.a. Tabulex Vikar vil blive udbudt. Vi vil også i oktober måned tilbyde et kort webinar som introduktion til Tabulex Vikar. Følg med på ist.dk for information om tidspunkt.

Har du husket at bestille overførsel af data til Aula?
Hvis ikke, så er det ved at være sidste udkald. Send os en mail med dine skoleoplysninger, så sørger vi for at åbne for overførslen af data til Aula.

Du er selvfølgelig, som altid, velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk, hvis du ønsker et mere individuelt tilrettelagt kursus/konsulentbesøg enten som skole eller som kommune.

Du kan læse mere om status på integrationen til Aula her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ibrugtagning af ny Tabulex Vikarløsning / September 2019

I uge 43 går kommunerne i drift med Aula. I den forbindelse vil de skoler, der hidtil har brugt SkoleIntra til vikardækning, have brug for at tage en anden vikarløsning i brug, da Aula ikke indeholder en vikarlægningsfunktion.

IST vil umiddelbart have to løsninger klar til at dække behovet – dels den nuværende vikarfunktion indeholdt i Trio og dels en spritny selvstændig vikarløsning – Tabulex Vikar.  

NYT – Sandkassemiljø til afprøvning af Tabulex Vikar 
For at skolerne kan nå at afprøve den nye vikarløsning, har vi valgt at stille en ”sandkasse” til rådighed fra den 1. oktober 2019. Du tilgår denne via web-adressen: https://vikar-pilot.tabulex.net Her vil du få mulighed for at blive fortrolig med de ændrede arbejdsgange på egne data.  Sandkassemiljøet har ingen synkronisering til Trio og Aula, så du kan trygt øve her. 

Til dig, der anvender Trio til vikardækning i dag 
Vi anbefaler, at du fortsætter med din nuværende vikarløsning i Trio, da de fleste også afregner vikarløn via den indbyggede integration til lønsystemerne. Vi vil gerne teste lønberegningerne på den nye Tabulex Vikar sammen med flere pilotskoler, inden vi frigiver løsningen til alle de kunder, der i dag kører vikardækning og vikarløn via Trio.

Til dig, der anvender SkoleIntra til vikardækning i dag 
Du vil få brug for at tage en anden vikarløsning i brug. Vi foreslår, at du anvender vores nye Tabulex Vikar i forbindelse med overgangen til Aula. Vi sætter den nye vikarløsning i produktion mandag den 7. oktober, hvorefter du kan anvende løsningen.

Imidlertid vil vi i første omgang ikke tillade overførsel af vikardata til brug for lønudbetalinger og behandling i Trio, jf. behovet for yderligere test. Det har heller ikke været en mulighed i det nuværende SkoleIntra. Vi forventer, at alle er i drift på Tabulex Vikar medio december 2019.

Hvis du anvender fleksible skemaer, vil du på den korte bane også have behov for at opretholde de nuværende arbejdsgange, hvor Tabulex Vikar blot erstatter SkoleIntra. Når vi er igennem den udvidede testperiode, vil der være fuld synkronisering imellem Trio og Tabulex Vikar, og dermed kan alle kunder få fuld udnyttelse af det nye vikarmodul.  Vi forventer, at alle er i drift på Tabulex Vikar medio december 2019.

Nogle kommuner har også valgt at fortsætte med at anvende SkoleIntra til vikarlægning i en periode efter uge 43, da de vælger at overgå til ny vikarløsning, når de er blevet undervist i løsningen.

Vi vil fortsat opfordre dig til at holde øje med vores hjemmeside, hvor alle vores åbne kurser i bl.a. Tabulex Vikar vil blive udbudt.Vi vil også i oktober måned tilbyde et kort webinar som introduktion til Tabulex Vikar. Følg med på ist.dk for information om tidspunkt.

Har du husket at bestille overførsel af data til Aula?
Hvis ikke, så er det ved at være sidste udkald. Send os en mail med dine skoleoplysninger, så sørger vi for at åbne for overførslen af data til Aula.

Du er selvfølgelig, som altid, velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk, hvis du ønsker et mere individuelt tilrettelagt kursus/konsulentbesøg enten som skole eller som kommune. 

Du kan læse mere om status på integrationen til Aula her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skemadata kan nu overføres fra Trio til Aula / Maj 2019

Nu er det muligt at indlæse skemaer fra Trio til Aula med daglig opdatering. Løbende dynamisk opdatering vil blive tilbudt senere og er lige nu i test hos Aulas pilotskoler.

Vær opmærksom på, at for at skolernes skema kan overføres til Aula, skal skolerne have skemaer i deres oversigtsskema og ikke kun skemakladden.

Skemadata for næste skoleår bliver overført til Aula ultimo juni, såfremt skemaerne er i oversigtsskemaet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Få en forsmag på Tabulex Vikar / Februar 2019

Vi arbejder på højtryk og glæder os rigtig meget til at kunne præsentere dig for det nye Tabulex Vikar.
Indtil da får du her en lille forsmag på, hvordan Tabulex Vikar kommer til at se ud.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IST kommer på besøg i dit nærområde / Januar 2019

I den kommende tid rejser IST’s konsulenter rundt i hele Danmark. Vi viser bl.a. Tabulex Vikar frem og gennemgår flere af produktets forskellige funktioner.
Tabulex Vikar er fortsat i en tilpasningsfase, hvor produktet løbende bliver justeret på baggrund af den feedback, vi får fra pilotskoler og brugere. Vi glæder os til at besøge jer!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Børn og Unge Topmøde 2019 / Januar 2019

Kom forbi IST’s stand på Børn og Unge Topmødet i Aalborg den 31. januar-1. februar.
På standen vil du bl.a. kunne høre mere om vores forskellige produkter, hvordan vores produkter spiller sammen med Aula, og du vil kunne få et nærmere indblik i Tabulex Vikar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulex Vikar udvikles i samarbejde med brugerne / Oktober 2018

IST udvikler produkter i samarbejde med vores kunder, og de første pilotskoler er allerede i gang med at give feedback på Tabulex Vikar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Tabulex Vikar

Tabulex Vikar er en let og intuitiv løsning til dig, der skal vikardække. Løsningen giver dig et hurtigt overblik over, hvilke klasser der har behov for vikardækning, og hjælper dig med forslag til mulige vikarer. 

Med Tabulex Vikar får du desuden mulighed for nemt og enkelt at indberette løn- og fraværsdata, og du sikrer effektiv afregning.

Tabulex Vikar indeholder funktioner, der er sammenlignelige med de funktioner og muligheder for vikardækning, som du opnår i dag ved brugen af Trio og SkoleIntra.

Tabulex Vikar er blot én samlet webbaseret løsning. Det giver dig en samlet brugeroplevelse, når du arbejder i Trio og Aula. 

Gratis for dig, der allerede har Trio
Tabulex Vikar lanceres i en basisudgave, som er helt gratis for dig, der allerede har Trio. Du behøver med andre ord ikke bekymre dig mere om din vikardækning, når Aula skal tages i brug. Du får en løsning helt automatisk og uden meromkostninger, når du har Trio.

Vikarlæggeren Pro med flere funktioner
Vikarlæggeren Pro er en løsning til vikardækning, som udvikles af IST ApS og Substy A/S.

Vikarlæggeren Pro gør det nemt og hurtigt at vikardække, og med denne løsning kan skolerne desuden i langt højere grad leve op til de politiske krav om kvalificeret vikardækning i grundskolerne. Vikarlæggeren Pro kan kort og godt højne kvaliteten og samtidig spare tid og ressourcer.

Løsningen indeholder bl.a. en algoritme, der er udviklet i samarbejde med forskere fra DTU Compute, som på få sekunder finder frem til den mest optimale vikardækning på baggrund af vikarernes faglige og pædagogiske kompetencer.

Vil du:

•    optimere brugen af vikarressourcer,
•    matche vikarer ud fra flere parametre, fx faglighed og kendskab til klassen,
•    sikre fagligt kvalificerede vikarer, der kender klassen, og
•    sikre, at du undgår mellemtimer?

Så skal du vælge Vikarlæggeren Pro.

Vil du vide mere om Vikarlæggeren Pro? Tilmeld dig nyt her, så sender vi dig relevante nyheder og information om produktet. 

Hør mere om Vikarlæggeren Pro

Spørgsmål og svar

Hvad indeholder Tabulex Vikar?
Den nye vikardækningsløsning kommer i to udgaver: 

1.  Tabulex Vikar, der giver dig de samme muligheder, som du har i dag, når du vikardækker og bruger Trio sammen med SkoleIntra.

2. Vikarlæggeren Pro, som vil indeholde nye specielle funktioner til vikardækning ud over det, du kan i dag med Trio og SkoleIntra.

Hvad koster Tabulex Vikar?
Tabulex Vikar koster dig ikke ekstra, hvis du allerede har Trio. Så hvis du har Trio, behøver du ikke bekymre dig om vikardækning. Vi sørger for det hele. Tabulex Vikar Pro vil blive tilbudt som tilkøb.

X Hvornår kan jeg bruge Tabulex Vikar?
1 Du kan bruge Tabulex Vikar i oktober 2019.

Hvornår kommer Vikarlæggeren Pro?
Vikarlæggeren Pro forventes at være på markedet i starten af 2020.

Charlotte Overbye