Tabulex Vikar


Her kan du finde information om Tabulex Vikar. Klik på det emne, du gerne vil læse om:


Nyheder

Udskydelse af Tabulex Vikar / Juni 2019

Som I ved, er idriftsættelsen af Aula udsat til uge 43, og indtil da videreføres SkoleIntra som hidtil – herunder med den vikarfunktion, som I kender. Det betyder, at behovet for vores nye vikarløsning, Tabulex Vikar, ikke er aktuelt før uge 43.

Derfor har vi valgt at udnytte tiden bedre og tilpasse udrulningen af Tabulex Vikar til udrulningen af Aula i uge 43. Læs mere herom i de følgende afsnit.

Udskydningen betyder også, at de kommuner, der ønsker at tilkøbe Vikarlæggeren Pro, får mulighed for at idriftsætte denne løsning samtidigt.

Det kommende forløb
Den nye tidsplan giver os mulighed for at teste vikarløsningen endnu bedre, herunder afvikle endnu flere pilotafprøvninger i samarbejde med Aulaprojektet. 

Der har i forbindelse med implementeringen af Tabulex Vikar været en langt større efterspørgsel på kurser og konsulentbesøg, end vi har kunnet honorere her i vores mest travle periode. Udskydningen af ibrugtagningen af Tabulex Vikar betyder, at vi nu får endnu bedre mulighed for at hjælpe jer godt i gang. Vi vil derfor opfordre jer til at holde øje med vores hjemmeside, hvor alle vores åbne kurser i bl.a. Tabulex Vikar vil blive udbudt.

I er selvfølgelig også, som altid, velkomne til at kontakte os på support@tabulex.dk, hvis I ønsker et mere individuelt tilrettelagt kursus/konsulentbesøg enten som skole eller som kommune.

Vi vil desuden inden sommerferien afholde et webinar, hvor vi orienterer om jeres muligheder i forbindelse med overgangen til Aula.

Følg med på ist.dk for information om tidspunkt.

Hvordan vikardækker jeg nu?
Bruger du Trios indbyggede vikardækning?
Hvis du bruger Trios indbyggede vikardækning, så kan du umiddelbart vikardække her. Den klargøring, som vi allerede har lavet til Tabulex Vikar på web, er magen til den, du normalt bruger i Trio.

Bruger du SkoleIntras vikarfunktion?
Hvis du gerne vil anvende SkoleIntras vikarfunktion, skal skolens skema være indlæst i Trios oversigtsskema. Herefter kan du hente skemaet til SkoleIntra via skemaimport-funktionen i SkoleIntra (du finder den under ”Valg af importkilder”, hvor du vælger "Tabulex skemaservice (Trio Flex)". Herefter kan du vælge de skemauger, du ønsker at overføre. Er du i tvivl, kan du kontakte SkoleIntras support.

Hvad sker der, når Tabulex Vikar bliver frigivet sammen med Aula?
Bruger du Trios indbyggede vikarfunktion, kan du umiddelbart arbejde videre i den nye version. Alle funktioner vedrørende vikardækning i Trio findes også i Tabulex Vikar. Da der desværre ikke findes en metode til at ”tilbageføre” vikardækning fra SkoleIntra til Trio, så vil den vikardækning, du har foretaget i SkoleIntra, ikke efterfølgende kunne ses i Tabulex Vikar.

Skemadata kan nu overføres fra Trio til Aula / Maj 2019

Nu er det muligt at indlæse skemaer fra Trio til Aula med daglig opdatering. Løbende dynamisk opdatering vil blive tilbudt senere og er lige nu i test hos Aulas pilotskoler.

Vær opmærksom på, at for at skolernes skema kan overføres til Aula, skal skolerne have skemaer i deres oversigtsskema og ikke kun skemakladden.

Skemadata for næste skoleår bliver overført til Aula ultimo juni, såfremt skemaerne er i oversigtsskemaet.

Få en forsmag på Tabulex Vikar / Februar 2019

Vi arbejder på højtryk og glæder os rigtig meget til at kunne præsentere dig for det nye Tabulex Vikar.
Indtil da får du her en lille forsmag på, hvordan Tabulex Vikar kommer til at se ud.

IST kommer på besøg i dit nærområde / Januar 2019

I den kommende tid rejser IST’s konsulenter rundt i hele Danmark. Vi viser bl.a. Tabulex Vikar frem og gennemgår flere af produktets forskellige funktioner.
Tabulex Vikar er fortsat i en tilpasningsfase, hvor produktet løbende bliver justeret på baggrund af den feedback, vi får fra pilotskoler og brugere. Vi glæder os til at besøge jer!

Børn og Unge Topmøde 2019 / Januar 2019

Kom forbi IST’s stand på Børn og Unge Topmødet i Aalborg den 31. januar-1. februar.
På standen vil du bl.a. kunne høre mere om vores forskellige produkter, hvordan vores produkter spiller sammen med Aula, og du vil kunne få et nærmere indblik i Tabulex Vikar.

Tabulex Vikar udvikles i samarbejde med brugerne / Oktober 2018

IST udvikler produkter i samarbejde med vores kunder, og de første pilotskoler er allerede i gang med at give feedback på Tabulex Vikar.


Om Tabulex Vikar

Tabulex Vikar er en let og intuitiv løsning til dig, der skal vikardække. Løsningen giver dig et hurtigt overblik over, hvilke klasser der har behov for vikardækning, og hjælper dig med forslag til mulige vikarer. 

Med Tabulex Vikar får du desuden mulighed for nemt og enkelt at indberette løn- og fraværsdata, og du sikrer effektiv afregning.

Gratis for dig, der allerede har Trio
Tabulex Vikar lanceres i en basisudgave, der er klar til brug samtidig med Aula efter sommerferien 2019.

Basisudgaven er helt gratis for dig, der allerede har Trio. Du behøver med andre ord ikke bekymre dig mere om din vikardækning, når Aula skal tages i brug. Du får en løsning helt automatisk og uden meromkostninger, når du har Trio.

Tabulex Vikar Pro med flere funktioner
Til dig, der har behov for ekstra funktioner, som rækker ud over, hvad der er muligt i dag, når du vikardækker, er vi i gang med at udvikle en udvidet udgave af Tabulex Vikar. Den udvidede del kalder vi Tabulex Vikar Pro.

Tabulex Vikar Pro forventes at komme på markedet i løbet af 2019 og bliver tilbudt som tilkøb.

Du har mulighed for allerede nu at tilkendegive din interesse i Tabulex Vikar Pro. Så sender vi dig relevante nyheder og information om produktet. 

Hør mere om Tabulex Vikar Pro


Tidsplan

Tabulex Vikar lanceres allerede primo 2019 på udvalgte skoler.

Tabulex Vikar er således gennemprøvet og klar til at blive rullet ud hos alle Trio-brugere, når Aula implementeres på skolerne efter sommerferien 2019. 


Tabulex Vikar og Aula

Tabulex Vikar indeholder funktioner, der er sammenlignelige med de funktioner og muligheder for vikardækning, som du opnår i dag ved brugen af Trio og SkoleIntra.

Tabulex Vikar er blot én samlet webbaseret løsning. 

Det giver dig en samlet brugeroplevelse, når du arbejder i Trio og Aula. 


Spørgsmål og svar

Hvad indeholder Tabulex Vikar?
Den nye vikardækningsløsning kommer i to udgaver: 

1.  Tabulex Vikar, der giver dig de samme muligheder, som du har i dag, når du vikardækker og bruger Trio sammen med SkoleIntra.

2. Tabulex Vikar Pro, som vil indeholde nye specielle funktioner til vikardækning ud over det, du kan i dag med Trio og SkoleIntra.

Hvad koster Tabulex Vikar?
Tabulex Vikar koster dig ikke ekstra, hvis du allerede har Trio. Så hvis du har Trio, behøver du ikke bekymre dig om vikardækning. Vi sørger for det hele. Tabulex Vikar Pro vil blive tilbudt som tilkøb.

X Hvornår kan jeg bruge Tabulex Vikar?
1 Du kan bruge Tabulex Vikar allerede efter sommerferien 2019 – samtidig med at Aula skal tages i brug.

Hvornår kommer Tabulex Vikar Pro?
Tabulex Vikar Pro forventes at være på markedet i løbet af 2019.

Charlotte Overbye