TEA Prøveoprettelses workshop

TEA Prøveoprettelses workshop

TEA Prøveoprettelses workshop

Målgruppe
TEA-brugere, der gerne vil forberedes til årets prøveafvikling.

Formål
At sætte dig i stand til at administrere prøveperioden med størst mulig sikkerhed og kvalitet og med det mindste tidsforbrug.

Forudsætninger
Kurset henvender sig til dig, som har et grundlæggende kendskab til programbetjeningen i TEA. Nye brugere må gerne deltage, men fokus vil ikke være på den grundlæggende betjening af programmet.

Indhold
Kurset omfatter blandt andet: 

 • Prøvedannelsesprocedurerne i TEA
 • Arbejdsgangen omkring elevtilmeldinger til prøver
 • Arbejdsgangen omkring privatister
 • Diverse udskriftsmuligheder i forbindelse med prøveafvikling
 • Prøveoversigter
 • Karakterlister
 • Mødelister
 • Etiketter til prøvedeltagerne
 • Tekstopgivelser
 • Breve/etiketter til censorer
 • Karakterprotokol
 • Prøveprotokol
 • Karakterblad
 • Afgangsbevis/Prøvebevis
 • Beståkrav til folkeskolens afgangseksamen
 • Forskellige muligheder for at indberette karakterer til TEA
 • Registreringer vedr. diverse projektopgaver, så prøvebeviserne bliver korrekte
 • Forskellige finesser, som den erfarne bruger vil sætte pris på
 • Mulighederne for beregning af årets karaktergennemsnit og karakterfordeling
 • Orientering om indberetning af karaktererne til Karakterdatabasen

Pris mv.
Du kan se prisen, tidspunkter, adresse, varighed mv. ved at klikke på nedenstående knap.

Se datoer og få mere info her

Sanne Køppen