TEA Udvidet kursus


 

TEA Udvidet kursus


 

Målgruppe
TEA-brugere, der gerne vil have udvidet deres kendskab til systemet.

Formål
Formålet er at udbygge forståelsen for, hvordan TEA fungerer, og at sætte dig i stand til at betjene alle programmets funktioner. Desuden er formålet at efterprøve, om du benytter systemet fuldt ud, og at sætte dig i stand til at betjene programmet hurtigere.

Forudsætninger
Kurset henvender sig til dig, som har gennemgået et TEA grundkursus og benytter TEA hyppigt.

Indhold
Kurset veksler mellem dialog, gennemgang af TEA's faciliteter og kursisternes arbejde på egne data.

Vi gennemgår blandt andet:

  • Søgefaciliteter i TEA. Hvad kan udsøges og hvordan?
  • Tips og tricks til eksport, filtrering, sortering og søgning
  • Udvidet kendskab til webintegrationer: bl.a. Fravær – opsætning, registrering og statistikker, onlineudgivelse af karakterblad, tekstopgivelser, hold og karakterer
  • Hvad skal registreres manuelt på eleverne, hvordan og hvorfor. Specialundervisning, modersmål, statistik m.v.
  • Fritvalgsfelt – Ekstra kategorisering af eleverne. Hvordan kan fritvalgsfelt anvendes?
  • Udskrifter. Herunder formatering til forskellige filformater, pdf, xlsx m.v.
  • Integration og snitflader til andre systemer, UNI-C, SkoleIntra/AULA, Karakterdatabasen, RejseKort, Læringsplatforme, m.m.
  • Forskellige finesser, som den erfarne bruger vil sætte pris på
  • Sammenhæng til TEA forvaltning. Rollefordeling - hvem kan og bør registrere hvad?

Pris mv.
Du kan se prisen, tidspunkter, adresse, varighed mv. ved at klikke på nedenstående knap.

Se datoer og få mere info her

Sanne Køppen