Elevadministration

Få styr på alt administrativt arbejde på en effektiv og overskuelig måde.

Elevadministration

Få styr på alt administrativt arbejde på en effektiv og overskuelig måde.

Sådan får du styr på eleverne gennem hele skoletiden
Et tilgængeligt og fleksibelt administrationssystem, der samler data om de enkelte elever fra indskrivning i 0. klasse, til de går ud med et prøvebevis i hånden.

CPR
Elevers og forældres adresser opdateres direkte fra CPR. Det reducerer de manuelle opdateringer af børn og deres kontaktoplysninger, som er et stort vedligeholdelsesarbejde.

Ind- og udmelding af elever
Datostyringen gør ind- og udmelding fleksibel, idet du nemt kan ind- og udmelde elever på en fremtidig eller fortidig dato. Der sendes automatisk besked til elevens bopælskommune.

Du får et godt overblik
Det er ofte nemmere sagt end gjort at holde styr på skolehistorik, holdtilmeldinger, adressehistorik, specialundervisning, fravær, karakterer, kontaktinformation og transport. Kravene er stadigt stigende, og derfor er Elevadministrationsløsningen den helt rigtige løsning.

Elevfravær - fremmøde til undervisningen
Der er stor forskel på, hvor meget danske skolebørn er fraværende fra undervisningen. Med Elevfravær opnår du et solidt statistikgrundlag på elevfraværet. Personalet kan via webindgangen registrere dagsfravær i indskoling/mellemtrin og lektionsfravær på overbygning.

Fraværs-SMS fra skolen får fraværet til at falde
Elevers fravær er faldet markant efter at forældre, hvis børn udebliver fra skole, får en SMS om det. Derfor er SMS-løsningen en succes.

Anette V. Kristoffersen

Kontakt Anette 

Hun ved alt om hele elevadministrationsløsningen.