Tjenestetid Nyt

28. oktober 2021

Opgørelse over den præsterede arbejdstid

Iflg. ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne” §12 stk. 4 står der: ”Ledelsen udleverer til læreren en opgørelse over den præsterede arbejdstid mindst ved udgangen af hver 3. måned”.

Opgørelsen over den præsterede arbejdstid findes nu i Trio+. Med angivelse af et datointerval kan du generere et udtræk (PDF-fil) af den præsterede arbejdstid for den enkelte medarbejder.

Du kan selv afgøre, om du på opgørelsen vil have vist information om medarbejderens brutto- eller nettotid. Bruttotiden/nettotiden er forholdsmæssigt beregnet på baggrund af antallet af arbejdsdage i det pågældende skoleår.

Det er dig som administrator, der bestemmer, om dine medarbejdere skal kunne se denne funktion i Trio+ eller ej.

Yderligere information om opsætning m.m. finder du her.