Trio Nyt (16/5-19)

Trio Nyt (16/5-19)

Trio Nyt (16/5-19)

16 / 5 - 2019

Trio version 2.15.2 er frigivet.

Med den nye release ændrer vi vores måde at håndtere de filer, som I - via Trio - sender til KMD OPUS og Silkeborg Data. Opdateringen er således alene af teknisk karakter.

Konkret ændrer vi blandt andet opsætningen, således at dato/klokkeslæt fremgår af løntransaktionsfilnavnene.

Alt vil fremstå uændret hos dig, og din proces for indsendelsen af løn og fravær vil være som altid.

Anvender du ikke disse lønsystemer, anbefaler vi alligevel, at du opdaterer Trio, da der ”under motorhjelmen” også er foretaget andre optimeringer og justeringer.

Med venlig hilsen

Trio-teamet