Hvilken betydning har den varslede konflikt for brugen af Trio?

Hvilken betydning har den varslede konflikt for brugen af Trio?

Trio NYT: Hvilken betydning har den varslede konflikt for brugen af Trio?

27 / 3 - 2018

Kære Triobruger

I forbindelse med den mulige kommende strejke/lockout, har STIL varslet, at de i løbet af d. 6. maj lukker ned for UNI-Login, og at det fra eftermiddagen den dag, ikke er muligt at anvende UNI-Login, så længe konflikten varer.

Da der er andre muligheder i Trio end at bruge UNI-Login, kan I dog stadig anvende systemet. Her nedenfor er beskrevet de to muligheder, der er tilgængelige:

  1. Hvis du udover Tabulex Trio også har Tabulex TEA, er der flg. løsning:

Det simpleste er at anvende din TEA webadgang. Når du klikker på dit Trio ikon, vælger du det punkt, der hedder ’Tabulex TEA login'. Her skal du logge ind med din TEA webadgang – ikke at forveksle med dit normale TEA login. (Hvis du ikke har en TEA webadgang, eller du er usikker på dit brugernavn eller kode, skal du gå i TEA på fanebladet ’Personale’. Her kan du såvel oprette som redigere i din webadgang. Dernæst er du klar til at logge på Trio. Du SKAL gemme og lukke TEA Personale vinduet ned før din adgang aktiveres).

  1. Den person, der er ansvarlig for medarbejdercertifikater hos jer, kan bestille et sådan certifikat til de medarbejdere, der skal have adgang til Trio. Dette gøres på www.nemid.dk. Bemærk dog, at der typisk går nogle dage, før man modtager dette certifikat. Vælger I denne metode, skal I udstede nye rettigheder i Trio Brugeradministration til de enkelte brugere. Dette kan først gøres, når I modtager signaturerne, hvorfor det er helt essentielt, at administrator allerede NU udsteder en engangskode til sig selv, som gemmes, og således kan anvendes een gang, når UNI-Login lukkes. Se vejledningen s. 4 for procedure: https://www.ist.com/sites/default/files/trio_brugeradministration_central_forvaltning_0.pdf