Vejledninger - Skemalægning

Vejledninger - Skemalægning

Vejledninger 

Her finder du vejledninger til Tabulex Skemalægning.

Til skemalæggeren
Godt at vide før skemalægningen

Nyheder 2020, version 24
Nyheder 2020

FAQ
Anbefalet lægningsstrategi
Autopilot
Dannelse af brikker fra Trio
Deaktiver bindinger
Lokaleproblemer
Lægningstid
Modulordning
Røde bindinger
Serielægning med autopilot
Valgblokke m.v.

Generel Vejledning
Manualen finder du i Tabulex Skemalægning under Hjælp | Manual
Udskrifter - vejledning

Genvejstaster
Genvejstaster

Overførsel mellem Trio og skemalægning
Import af fagdagsskemaer i Trio
Eksport af skemafil til Trio
Overførsel af fagfordeling fra Trio til skemalægning
Tjekliste til overførsel af fagfordeling fra Trio til skemalægning

Særlige opgaver
Attraktor i en lokalegruppe
Attraktor i et lokale
Dan binding direkte i skema
Eksport af skema til CSV-fil
Eksport af skema til Itslearning
Eksport af skema til kalender
Fagdage - hele (kan ikke importeres til Trio)
Fagdage - hele og halve (kan importeres til Trio)
Flere skemaer lægges ind i samme Trio/SkoleIntra
Frys møde og gåtider
Gem skema som PDF
Hold i Trio, giver hold i Tabulex
HTML
Lås dele af skema
Lås lektioner
Opret hold i Tabulex
Oprettelse af længere skemaperioder
Parallellægning i oversigtsskema
Skemalægning af positioner på samme dag
Søg og erstat
Udskriv skemabrikker
Undervisning på flere matrikler
Vilkårlig skemafri dag til en person
Ændring af modulstr. direkte i bindingsvindue
Ændring af modulstr. direkte i skema

Tjekliste
Tjekliste til overførsel af fagfordeling fra Trio til Skemalægning
Tjekliste ved importeret fagfordeling
Tjekliste ved manuelt oprettet fagfordeling

Download
Download Tabulex 2020

Hjælpeprogrammer
Hjælpebrikker
ImExport
MK.exe
Snitfladebeskrivelse

Annette Mikkelsen