Vejledninger - Tjenestetid

Vejledninger - Tjenestetid

Vejledninger

Her finder du vejledninger til Tabulex Trio Tjenestetid, Trio+/Fagfordeling, Trio Fix & Flex samt TFS.

Tip! Brug genvejen:  Ctrl + F til søgning

Download Trio
Kontakt vores support på support@tabulex.dk for link til download af Trio.

Vigtigt! Som vi har skrevet i Trio NYT d. 30/7, er muligheden for at indlæse backup i Trio fjernet. Vi arbejder på en løsning, hvor det bliver muligt at få adgang til at se historiske data i Trio. Denne mulighed vil bygge på dine egne dannede backups. Det kan derfor fortsat være en god ide at tage en backup, før du laver større ændringer i eksempelvis en medarbejders arbejdsopgaver.

Trio Tjenestetid
Afregning af ekstraopgaver 
Afregning af ekstraopgaver med typen "Pædagog, eneansvar" 
Afregning af lejrskoletillæg
Afregning af løse vikarer
Afregning af ulempetillæg
Afregning for delt tjeneste
Barns 1. & 2. sygedag
Dannelse & indberetning af månedsløn
Decimaltal på lektioner
Fraværsmelding
Fremskrivning af skoleåret
Genvejstaster
Grunddata 
Grundskoleindberetning 2018
Grundskoleindberetning 2018, Frie Grundskoler
Import af fagddagsskemaer i Trio
Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen, skoleåret 2018/19
Installationsvejledning til Firebird 2.5
Klargør Trio til Tabulex Vikar (del 1 af 2)
Klargør Trio til Tabulex Vikar (del 2 af 2)
Klassefravær
KMD (overgang fra Silkeborg Data til KMD-løn)
Opgørelse af lærer
Oprettelse af genvej til Trio+
Overførsel af 10 eller 14 dages skema fra Tabulex Skemalægning til Trio
Overførsel af fagfordeling fra Trio til Skemalægning
Overførsel af skema fra Tabulex Skemalægning til oversigtsskemaet i Trio
Pædagog med eneansvar, faste tillæg
Silkeborg Data (overgang fra KMD-løn til Silkeborg Data)
Tjekliste til overførsel af fagfordeling fra Trio til Skemalægning
Tjenestetid 
Trio Brugeradministration, Central/Forvaltning
Trio Brugeradministration, Decentral/Skoler 
Vikardækning
Årsopgørelse

Trio+ og Trio Fagfordeling
Oprettelse af genvej til Trio+ på Iphone eller Ipad
Oprettelse af genvej til Trio+ på smartphone eller tablet
Trio+ for medarbejdere
Trio+ for ledere

Trio Fix & Flex
Oprettelse af genvej til Trio+ på Iphone eller Ipad
Oprettelse af genvej til Trio+ på smartphone eller tablet
Trio Fix & Flex for medarbejdere (video)
Trio Fix & Flex vejledning, administrator

Trio og Aula
Skemadata fra Trio til Aula

 

Charlotte Overbye