This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Dagtilbud
Grundskole

Vil du fortsat kunne indberette løn og fravær til KMD Opus?

Publiceret 18 juni 2024

Som du sikkert ved, udfaser KMD en række filbaserede snitflader til indberetning af løn og fravær og erstatter disse med nye webservices. Med de nye webservices kan du udover at indberette, også hente data fra lønsystemet og, modtage fejlbeskeder.

Vi vil i den forbindelse gøre dig opmærksom på, at du efter KMD’s udfasninger ikke længere vil kunne gemme løntransaktionsfiler fra IST Tjenestetid og IST Dagtilbud Personale på lokale placeringer i kommunen (KFS-LAN).

De snitflader, der lukkes ned, og som i dag anvendes i IST’s løsninger, er:

IST´s løsninger anvender i dag snitfladerne således:

IST Tjenestetid (Trio):
IND01 – Engangsudbetalinger
IND02 – Fastetillæg og Lønbrøk
KMD Fravær
KMD Ferie IND.

IST Dagtilbud Personale:
IND01 – Engangsudbetalinger
KMD Fravær
KMD Ferie IND.

Hvad sker der så?
Hvis du fortsat vil kunne drage nytte af snitfladerne til KMD Opus, skal du indgå en aftale med os. De nye webservices købes som en samlet pakke, der skal bestilles hos såvel KMD som hos IST.

Processen:

  1. Kommunens ansvarlige for KMD Opus Personale kontakter den faste salgs- og kundeansvarlige hos KMD Opus Personale for at afdække nuværende aftaler og bestille overgang til de nye webservices.
  2. I forlængelse heraf kontaktes ligeledes jeres faste kontaktperson i IST for at aftale køb af Integrationspakken IST<>KMD og aftale overgangsplan.
  3. Når adgangen er åbnet, får I besked fra KMD, og I skal herefter igen kontakte IST via , så overgangen kan igangsættes.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til IST, kan du kontakte:
Torsten Gross via mail: eller på 3125 4460.