This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Grundskole
Grundskole

Slip for manuel indtastning og overførsel af karakterer

Publiceret 8 april 2022

Vi gentager sidste års succes og tilbyder at hjælpe med at flytte elevernes standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Sidste år takkede hele 257 skoler ja til dette tilbud.

I år skal eleverne i 9. og 10. klasserne kun op i et begrænset antal prøver, mens 8. klasses musiske/praktiske valgfagsprøver er aflyst.

For øvrige obligatoriske eller udtræksfag gælder det, at årskarakteren ophæves til prøvekarakter. Fristen for at afgive standpunktskarakter i disse fag er forlænget til starten af juni.

Vi tilbyder:

Vi ophøjer ikke karakteren i de fag, hvor der bliver afholdt prøve.

Overførslen vil ske umiddelbart efter sidste frist for indberetning af standpunktskarakterer. Vi sørger for at informere dig om den eksakte dato for overførsel, når den er udmeldt fra UVM.

Vores prøveoprettelsesguide er allerede opdateret, så du kan oprette prøver.

Vil du takke ja til tilbuddet?
Så er du velkommen til at kontakte os via denne formular.

Prisen er 1.995, – ex moms pr. skole. Hvis en hel kommune ønsker at gøre brug af tilbuddet, tilbyder vi 10 % rabat.