Z-udskrifter


Z-udskrifter er et bestillingsmodul, hvor du kan få udskrifter af data fra det studieadministrative system. Det kan fx være timeforbrugsregnskaber, plastickort (studiekort, kompetencekort mv.) eller holdlister.

Bestillings-modulet er udskrifter af dine data til papir, regneark eller skærm samt skemaer, beviser og indlæsning af billeder.

Der findes over 500 forskellige bestillinger, og dette tal stiger hele tiden. En bestilling kan fx være et bevis, en karakteroversigt, en holdliste eller en frafaldsopgørelse. Det kan også være billedindlæsning, studiekort eller dataudtræk til Excel.

Sådan finder du det, du skal bruge:

1. Vælg et rapportnummer
2. Vælg de afgrænsninger, der indkredser de data, du ønsker
3. Vælg output-form:

  • PDF til udskrift
  • HTML til at se på skærmen
  • CSV til viderebehandling i Excel

4. Bestil jobbet og se resultatet med det samme.

Sharam Seif