Internationella kvinnodagen 2019 - Kvinnor i IT-branschen

Internationella kvinnodagen 2019 - Kvinnor i IT-branschen

”Vi behöver tänka mer kreativt för att uppnå jämställdhet”

8 / 3 - 2019

Jämställdhet och mångfald är en nyckel för att lyckas attrahera dagens och morgondagens talanger. Men IT-branschen är en av landets mest könssegregerade branscher. Hur jobbar IST för att få fler kvinnor till företaget? Mathilda Wirenstrand, Country HR Manager på IST, svarar.

– Vi har idag en ganska bra mix av kvinnor och män på företaget i stort men precis som många andra techbolag behöver vi göra mer, inte minst på utvecklarsidan. Med mixade team blir det roligare på jobbet och det skapas nya idéer, för att nämna ett par exempel. Det är en framgångsfaktor som är oerhört viktig att bygga vidare på, säger hon.

Flexibla arbetstider
En förutsättning för att lyckas rekrytera fler kvinnor är att företaget hela tiden lyfter frågan i rekryteringssammanhang samt att man synliggör de kvinnor som idag jobbar som utvecklare. Det finns en hel del fördomar om att branschen är allt för mansdominerad och att det är svårt att kombinera jobb inom IT med familjeliv.

– Många tänker att den typiske utvecklaren är en man, vilket kan leda till att kvinnor tänker att utbildningar inom programmering ”inte är något för mig”. Men jag skulle säga att IT-branschen på många sätt är mer jämlik än många andra. Arbetstiderna är ofta flexibla och det finns stora möjligheter att arbeta på distans jämfört med andra typer av arbeten. Här behöver branschen tänka mer kreativt, säger hon och fortsätter:

– Generellt betraktas programmeringstjänster som lite fyrkantiga till sin karaktär vilket inte lockar alla. Kanske vi kan skapa fler kombinationstjänster där utvecklare har möjlighet att jobba mer kund- och affärsnära samtidigt som de får utlopp för sin kreativitet? Det tror jag skulle locka fler.

Forskning visar att flickor och pojkar har lika stort intresse för matematiska ämnen i de yngre åldrarna, men på högstadiet händer något. Flickornas intresse för informationsteknik falnar – färre tjejer tar steget till tekniska utbildningar på gymnasiet.

– Det är synd. Jag tror och hoppas att skillnaderna kommer att jämnas ut i och med att programmering blir ett obligatoriskt ämne i grundskolan, säger hon.

Företagskulturen viktig
På IST jobbar man med att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig hemma. Att stötta mångfald, jämställdhet och öppenhet är en viktig del av värdegrunden.

– Vi försöker vara en så transparant arbetsplats som möjligt och vill ha en företagskultur där alla kan vara sig själva. Det är en viktig faktor för att locka såväl kvinnliga som manliga nya medarbetare.

Hur ser trenden ut – håller branschen på att bli mer jämställd?
– Ja det tror och hoppas jag, men det är en förändring som tar tid.

IST i siffror
Totalt i koncernen är 149 kvinnor och 275 män.
Av utvecklarna är 12 kvinnor och 88 män.
Bland verksamhetskonsulterna är siffran 50/50 med 40 kvinnor och 40 män.
På chefssidan jobbar 10 kvinnor och 29 män.
I koncernledningen är det 5 kvinnor och 6 män.
Just nu är vi 14 olika nationaliteter i spridda åldrar, från nyexaminerade studenter och uppåt.

IST ska verka för att skapa ett klimat där jämställdhet och mångfald är självklara delar av verksamheten, och där olikheter används aktivt för att skapa affärsnytta – det står inskrivet i företagets mångfalds- och jämställdhetsplan. På bilden syns Iuliia, softwareutvecklare, och Rebecca, produktägare.