Stora IT kompetenspriset 2019

Stora IT kompetenspriset 2019

IST har tilldelats Stora IT kompetenspriset 2019

26 / 3 - 2019

IST har tilldelats Stora IT kompetenspriset 2019!

Priset delas ut till ett företag eller en organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling på ett speciellt positivt sätt. Bakom priset står institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Läs mer om priset genom att klicka här. 

Motiveringen löd:

IST Group AB har visat ett genuint intresse och ansvarstagande för kompetensfrågorna såväl internt som externt. Företaget har en välutvecklad samverkan med utbildningsaktörer på grundskola, gymnasium, yrkeshögskolan samt universitetet.

Representanter från företaget finns till hands för studenter oavsett om det handlar om kortare insatser som att besvara någon enstaka intervju till att handleda praktikanter eller examensarbeten. IST Group AB välkomnar också regionens internationella studenter med öppna armar och ser det som ett stort mervärde att kunna ta in nya perspektiv, kunskaper och kulturer i verksamheten. Mötet med studenter ger mycket för medarbetarna då de gärna rör om och tänker annorlunda och bidrar med mycket energi och kreativitet.

IST Group AB har en väl genomtänkt och strukturerad plan för kompetensutveckling på alla nivåer och för olika typer av behov, med stark forskningsanknytning. Learn More är företagets strategi och genomsyrar allt. Förändringstakten är så mycket snabbare idag än vad den varit tidigare vilket medför nya krav på utvecklingen för att vara konkurrenskraftig och ligga i framkant vilket i sig ställer krav på att hela tiden lära nytt och lära mer. IST Group har utvecklat en rad interna kompetensutvecklingsinsatser med program för olika målgrupper med allt från trainee, job-rotations, ledarskap till expertgrupper. Dessutom har man fyllt en hel vecka med kompetensutveckling för alla inom bolaget.

Juryns bedömning är att IST Group AB brinner för kompetensfrågorna på bred front från att arbeta med elever på grundskolan, genom hela utbildningsväsendet till starka satsningar på forskning och utveckling. Det samhälleliga engagemanget är ett viktigt bidrag för att höja den generella kunskapsnivån i Linnéregionen men också nationellt genom satsningarna på utvecklingen av EdTech.