Slip for manuel indtastning og overførsel af standpunktskarakterer

Slip for manuel indtastning og overførsel af standpunktskarakterer

Slip for manuel indtastning og overførsel af standpunktskarakterer

20 / 4 - 2020

Har du brug for hjælp med overførsel af standpunkts karakterer? Så kontakt os.

Ifølge retningslinjerne fra regeringen skal alle afgangselever, der skulle have været til afgangsprøve, have overført deres sidste standpunktskarakter som erstatning for prøvekarakteren.

Vi tilbyder at udføre denne opgave for alle skoler, der bruger vores løsninger.

Prisen for dette er 2.500 kr. ex moms. Hvis en hel kommune ønsker at gøre brug af tilbuddet, tilbyder vi 10 % rabat. 

Ring til os på telefon 4676 1892 og hør nærmere om forudsætningerne.

Følgende kriterier skal være opfyldt, før vi kan udføre opgaven

1. Alle elever skal have fået sidste standpunkt, tastet under SPS på elevens karakterblad.

2. Kun de obligatoriske og udtrukne prøver, som skal afholdes på den enkelte skole, må være oprettet under skolens prøveoversigt - ganske som hvis prøven skulle afholdes på skolen under normale omstændigheder. Prøven oprettes, og eleverne tilknyttes. Det er altså ikke alle prøver, der skal oprettes, men kun de prøver, som eleverne på skolen skulle have været til eksamen i.

Gældende for fællesprøven (Fysik/Kemi/Biologi/Geografi): Vi ved endnu ikke, hvordan denne prøvekarakter skal håndteres. Vi har kontaktet UVM og afventer svar.