Fremmøderegistrering af børn, lærere og pædagoger

Fremmøderegistrering af børn, lærere og pædagoger

Fremmøderegistrering af børn, lærere og pædagoger

23 / 4 - 2020

Alle skoler og institutioner har modtaget et brev fra STIL om, at de i forbindelse med den delvise åbning af skolerne skal registrere fremmøde på såvel børn som lærere og pædagoger. Skolerne skal derefter ugentligt indrapportere dette til STIL via et survey.

Vi er i gang med at undersøge, hvorvidt vi kan hjælpe dig med denne registrering. I det følgende kan du læse hvordan.

Trio
For nuværende er det ikke muligt at understøtte denne proces i Trio, og derfor opfordrer vi til, at den enkelte skole manuelt registrerer fremmødet på lærere og pædagoger.

TEA
For skoler, som via vores TEA-løsning registrerer fravær under Fravær dag, findes vejledning her.

For skoler, som via vores TEA-løsning registrerer fravær under Dagsfravær måned, findes vejledning her.

Vi arbejder på at få lavet en betegnelse for fysisk fremmøde, som vil kunne benyttes til registrering i fraværssystemet. Du vil derefter kunne hente en statistik over elevernes fysiske fremmøde. Vi forventer at kunne lancere denne løsning i slutningen af uge 17 eller i starten af uge 18. Senere forventer vi desuden at kunne lancere en løsning til automatisk indberetning af elevernes fysiske fremmøde.

Dagpleje Børn, Daginstitution Børn, SFO Børn og Klub
Børn:
Den enkelte institution kan trække listen Fremmødehistorik for de enkelte dage og fremsende denne til kommunen. Kommunen har også mulighed for at tilkøbe og benytte udtrækket Generic: Fremmøde i Tabulex Ekstrakt. Udtrækket leverer data på børnenes fremmøde, sygefravær og fridage pr. institution. Læs mere om Tabulex Ekstrakt Generic: Fremmøde her.

Vi arbejder på en løsning, der opdeler fremmøde i 0-2 års området og 3-6 års området for dagtilbud og evt. i Tabulex Ekstrakt Generic: Fremmøde.

Personale: De, der benytter Tabulex Personale (IDA), har mulighed for at registrere medarbejdernes arbejdsplaner/mødetider, fridage og sygedage i dette produkt. Der kan dog ikke entydigt skelnes mellem fysisk fremmøde og hjemmearbejde. Vi arbejder på en løsning til medarbejdernes fysiske fremmøde.