IST sponsrar Nattvandrarna

IST sponsrar Nattvandrarna

IST sponsrar Nattvandrarna

30 / 4 - 2020

Vi vill göra något av betydelse för samhället, det är vår vision. Därför sponsrar vi Nattvandrarna.

Nattvandrarna är en ideell organisation för lokala grupper och föreningar. De rör sig ute på kvällar och nätter för att se till att det finns vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor vid en tid det kan behövas som mest. Nattvandrarna arbetar även för att förebygga kriminalitet som skadegörelse, våld och alkohol- och drogmissbruk.

Idag är 1 av 3 personer rädda eller oroliga för att gå hem själva på kvällen. Som stödpartner hjälper vi till att utbilda fler Nattvandrare så att de kan synas mer och täcka fler områden. Insatsen hjälper till att skapa ett tryggare samhälle för barn, ungdomar och vuxna.

Stödet är i linje både med ISTs syfte, att göra något av betydelse för samhället, och FNs globala mål. Speciellt mål 3, Hållbara städer och samhällen, där vi vill främja ett socialt hållbart samhälle.