barnehagebarnehage/SFOgrunnskoleSFOvideregående skolevoksenopplæring Remove filtering

Hvordan ISTs løsninger bidrar til FNs bærekraftsmål?

I forbindelse med Earth Week-initiativet ønsker vi å spre bevissthet om hvordan våre produkter og løsninger bidrar til bærekraft i henhold til FNs bærekraftsmål.  Våre produkter bidrar til en bedre hverdag på flere nivåer, både for planeten og for brukergruppene våre.  «Noen ganger føles det overveldende å tenke på de store utfordringene vi står foran når det gjelder planeten vår. Klimaforandringer, […]

Administrator
Elev
Foresatt
Lærer
2021-03-25

Earth Week: En uke dedikert bærekraft

Vi har bestemt oss! Vi ønsker å bli en mer bærekraftig Edtech-leverandør. Derfor legger vi denne uken ekstra fokus på bærekraft og miljøbevissthet, inspirert av Växjö kommunes (hvor ISTs hovedkontor ligger) initiativ Earth Week.  I anledning den globale Earth Hour på lørdag, følger vi i Växjö kommues fotspor og legger ekstra vekt på bærekraftige tiltak i disse dager. Vi ønsker å spre bevissthet om bærekraft både internt blant våre ansatte, men også eksternt blant våre kunder og brukere. Vi […]

Administrator
Elev
Foresatt
Lærer
2021-03-22