Artikler

  • foresattappenGrunnskoleIST Groupist norgekommunikasjonledelseSFO Remove filtering
barnehagebarnehage/SFOgrunnskoleSFOvideregående skoleVIGOvoksenopplæringforesattappenGrunnskoleIST Groupist norgekommunikasjonledelseSFO Remove filtering

Pressemelding: IST styrker konsernledelsen

Håkan Furevik og Mikael Wahlberg er i fellesskap tildelt rollen som administrerende direktør i IST-konsernet. Den svenske og norske virksomheten skal fremover drives i felleskap, med mål om å styrke markedsposisjonen ytterligere. Ole-Christian Braathen blir operativt ansvarlig for driften i Norge, i rollen som Country Manager. Håkan Furevik vil være ansvarlig for den konsernovergripende operative ledelsen […]

Administrator
Foresatt
Lærer
2022-09-23