barnehagebarnehage/SFOgrunnskoleSFOvideregående skole Remove filtering

Hvordan ISTs løsninger bidrar til FNs bærekraftsmål?

I forbindelse med Earth Week-initiativet ønsker vi å spre bevissthet om hvordan våre produkter og løsninger bidrar til bærekraft i henhold til FNs bærekraftsmål.  Våre produkter bidrar til en bedre hverdag på flere nivåer, både for planeten og for brukergruppene våre.  «Noen ganger føles det overveldende å tenke på de store utfordringene vi står foran når det gjelder planeten vår. Klimaforandringer, […]

Administrator
Elev
Foresatt
Lærer
2021-03-25

Earth Week: En uke dedikert bærekraft

Vi har bestemt oss! Vi ønsker å bli en mer bærekraftig Edtech-leverandør. Derfor legger vi denne uken ekstra fokus på bærekraft og miljøbevissthet, inspirert av Växjö kommunes (hvor ISTs hovedkontor ligger) initiativ Earth Week.  I anledning den globale Earth Hour på lørdag, følger vi i Växjö kommues fotspor og legger ekstra vekt på bærekraftige tiltak i disse dager. Vi ønsker å spre bevissthet om bærekraft både internt blant våre ansatte, men også eksternt blant våre kunder og brukere. Vi […]

Administrator
Elev
Foresatt
Lærer
2021-03-22

100% fornybar energi i våre datasenter

Våre datasenter oppfyller ikke bare høyeste sikkerhetskrav, de drives også a 100% fornybar energi. Med en innovativ serverkjøling reduseres energiforbruket med 1 200 MWh per år (som tilsvarer 66 personbilers CO2-utslipp på ett år!)  Vi stiller ekstremt høye krav til våre datasenter når det gjelder sikkerhet. Det inkluderer både fysisk sikkerhet (hvem som har fysisk tilgang til våre datasenter), men det gjelder også redundans og brannsikkerhet. * […]

Administrator
Foresatt
Lærer
2021-02-01