barnehagebarnehage/SFOgrunnskoleSFOvideregående skoleVIGOvoksenopplæring Remove filtering

ISTs integrasjon mot Skatteetaten

Det siste året har kommuner som har inngått pilotprosjekt med KS og Skatteetaten hatt mulighet til å koble seg til Skatteetatens API. IST har i den forbindelse utviklet en integrasjon mot Skatteetaten, slik at kommunen med en slik tilgang kan innhente inntektsopplysninger til bruk for søknader til redusert foreldrebetaling. Denne integrasjonen via IST er benyttet […]

3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administrator
Administrator
2022-03-25