Artikler

barnehagebarnehage/SFOgrunnskoleSFOvideregående skoleVIGOvoksenopplæring Remove filtering

ISTs integrasjon mot Skatteetaten

Det siste året har kommuner som har inngått pilotprosjekt med KS og Skatteetaten hatt mulighet til å koble seg til Skatteetatens API. IST har i den forbindelse utviklet en integrasjon mot Skatteetaten, slik at kommunen med en slik tilgang kan innhente inntektsopplysninger til bruk for søknader til redusert foreldrebetaling. Denne integrasjonen via IST er benyttet […]

3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administrator
Administrator
2022-03-25

Hvordan ISTs løsninger bidrar til FNs bærekraftsmål?

I forbindelse med Earth Week-initiativet ønsker vi å spre bevissthet om hvordan våre produkter og løsninger bidrar til bærekraft i henhold til FNs bærekraftsmål.  Våre produkter bidrar til en bedre hverdag på flere nivåer, både for planeten og for brukergruppene våre.  «Noen ganger føles det overveldende å tenke på de store utfordringene vi står foran når det gjelder planeten vår. Klimaforandringer, […]

Administrator
Elev
Foresatt
Lærer
2021-03-25