Effektiviserings- og verdiskapingsprosjekter 

Vi hjelper gjerne våre kunder med å sikre effektiv bruk av våre løsninger, og at våre kunder får mest mulig verdi ved å jobbe effektivt og smart. Vi har hatt flere prosjekter der våre konsulenter har, sammen med kunde, analysert interne prosesser og rutiner, kartlagt områder som kan forbedres, 

kommet med en anbefaling til kunde for hva som skal til for å hente ut mer gevinster. Slike prosjekter planlegges ut fra kundens behov, men vi kommer alltid med en anbefaling for hvordan et slik prosjekt kan bygges opp. Ofte leveres slike prosjekter gjennom workshoper, iterative prosesser med kunde, og observasjon. Resultatet kan være alt fra en anbefaling av prosess- og rutineendringer, til at IST hjelper kunde med å innarbeide og effektivisere organisasjonen.

Jeg ønsker mer informasjon