Events

Fra: 4 / 3 - 2019, kl 9:30

Til: 5 / 3 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Fra: 6 / 3 - 2019, kl 9:30

Til: 7 / 3 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Fra: 8 / 4 - 2019, kl 9:30

Til: 8 / 4 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Fra: 9 / 4 - 2019, kl 9:30

Til: 9 / 4 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Grunnkurset er beregnet for personale/ansatte/administratorer som jobber med IST Direkte

Fra: 9 / 4 - 2019, kl 9:30

Til: 9 / 4 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Fra: 29 / 4 - 2019, kl 9:30

Til: 30 / 4 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter