Events

Fra: 29 / 4 - 2019, kl 9:30

Til: 30 / 4 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Fra: 7 / 5 - 2019, kl 10:00

Til: 7 / 5 - 2019, kl 16:00

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Ansvarlige for saksbehandling og inntakskjøring for søkere med ordinær søknadsbehandling.

Fra: 8 / 5 - 2019, kl 9:30

Til: 8 / 5 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Fra: 23 / 5 - 2019, kl 9:30

Til: 23 / 5 - 2019, kl 16:00

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Fra: 23 / 5 - 2019, kl 9:30

Til: 23 / 5 - 2019, kl 16:00

Hvor: Fossekallen Konferansesenter