Events

Grunnopplæring i Novaschem - 2 dager

Fra: 6 / 3 - 2019, kl 9:30

Til: 7 / 3 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Aktuelle temaer er oppslag, utskrifter, og endringer av timeplaner samt grunnleggende forståelse av timeplanlegging. Deltakerne bes ta med seg timeplanen for egen skole.

 

Husk å ta med egen PC!

Dette dagskurset passer for skoler som allerede bruker Novaschem, mens som har flere som skal i gang med enkel bruk av timeplanprogrammet Novaschem.

 

Book now