Events

Halvårsvurdering for ungdomsskole - WEB-KURS

Fra: 10 / 12 - 2019, kl 10:00

Til: 10 / 12 - 2019, kl 11:00

Hvor: Web-kurs

Hva er et web-kurs?
Et web-kurs er en nettbasert presentasjon. Deltakere på web-kurset ser kursholders PC, samtidig som dere hører forklaringen på hva som skjer.

Slik fungerer det:
Etter påmelding vil du få tilsendt en lenke til web-kurset via e-post, som du logger deg inn på når web-kurset starter. Logg gjerne på («Bli med i Skype-møte») FØR web-kurset begynner slik at du får testet forbindelsen og lyd og er klar når presentasjonen begynner.
Konsulent vil da vise IST Administrasjon for skole fra sin PC, og du kan følge web-kurset fra din egen kontorplass, og skrive evt. spørsmål du har underveis i chatten. Chatten er tilgjengelig for alle kursdeltakere, og alle ser spørsmål som skrives inn her. Spørsmål fra kursdeltakerne vil i all hovedsak bli besvart den enkelte i e-post etter web-kurset er slutt.

NB!
For å delta på web-kurset må du ha datamaskin der det er installert Skype for Business, tilkoblet internett, og med høyttalere eller head-sett.

I forbindelse med halvårsvurdering i desember/januar, har vi samlet opp noen av de spørsmålene mange av dere har sendt til support.
Ikke alle har anledning til å delta på kursene våre på Lysaker, og vi ønsker derfor å følge opp med ulike web-kurs gjennom skoleåret.

Tema vil være ulike problemstillinger ved håndtering av klargjøring og utskrift av halvårsvurderinger.
• Sjekke / legge til fravær - Fratrekk
• Sjekke / legge til språk- og fordypningsfag
• Sjekke / legge til valgfag
• Bytte undervisningsgruppe i samme fag
• Bytte språk- og fordypningsfag og valgfag
• Fag som avsluttes på et tidligere årstrinn
• Tilpasset fag- og timefordeling - Fritak
• Lokaladministrator sjekker om karakterer mangler
• Karakterer og merknader registreres av lokaladministrator på vegne av lærere
• Utskrift av halvårsvurderinger • Karakter og merknad registreres av lærer

Book now