Innføringsprosjekt

Vi innfører IST Everyday til mange nye kunder hvert år, og har en godt utprøvd prosjektmodell som sikrer kunde en kontrollert overgang fra tidligere system til IST Everyday. Vi sikrer at prosjektet blir godt planlagt og gjennomført, slik at kunde opplever trygghet og kontroll i alle leveranser av prosjektet. Vi har lang erfaring med migrering av data fra tidligere systemer til IST Everyday, og har gode kurs og opplæringsprogram om sikrer at nye brukere lærer seg vårt system på en effektiv måte.

Jeg ønsker mer informasjon