Events

IST Administrasjon for Barnehage - Kurs for sentraladministrator

Fra: 8 / 4 - 2019, kl 9:30

Til: 8 / 4 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Kurs for deg som er sentral administrator for brukere av IST Administrasjon for barnehage/SFO.

 

Opprette brukere
Rettigheter/roller
Kontohåndtering (brukernavn og passord)
Godkjenne søknader
Innstillinger
Endringer søknadsskjema
Endring av tekster i «PUB» (portalen for foresatte)
Meldingsregler/Brevmaler
Tilleggsopplysninger/spørsmål

  

Husk å ta med egen PC!

Book now