IST Administrasjon for Barnehage & SFO

Moderne løsning for smart administrasjon og dialog med innbyggeren

IST Administrasjon er løsningen som effektivt håndterer hele søknadsprosessen fra foresatte søker, via venteliste, tilbud og til plassering, endring og oppsigelse av plass. Med den skybaserte IST Administrasjon sørger vi for at brukerne har tilgang til relevante tjenester til enhver tid og at vi samtidig leverer en effektiv kommunikasjonskanal mellom innbyggerne og kommunen. I IST Administrasjon står kommunikasjon med innbyggerne i fokus og løsningen er tilrettelagt for manuell eller automatisk dialog via SMS, epost eller pålogging i portalen. Løsningen er tilrettelagt for å kunne gjennomføre et helt papirløst opptak.

Med IST Administrasjon kan saksbehandler kommunisere med foresatte via post, epost eller SMS i hele søknadsprosessen. For foresatte er IST Administrasjon et enkelt og brukervennlig verktøy ved søknad om barnehage-/SFOplass, takke ja eller nei til plassen eller ved endringer eller oppsigelse. Foresatte har full oversikt over status i løpet av hele prosessen.

Fordeler med IST Administrasjon

 • Skybasert, interaktiv løsning tilrettelagt for papirløst opptak
 • Interaktiv dialog med foresatte
 • Tilrettelagt for pålogging via ID-porten (MinID, BankID, Bypass el. Comfides)
 • Tilrettelagt for SMS
 • Tilrettelagt for SvarUt
 • Komplett internarkiv, hvor alle arkivverdige hendelser lagres
 • Automatisk beregning av foreldrebetaling og integrasjon til kommunalt økonomisystem
 • Håndterer prosessene søknad, endring av type plass, oppsigelse av plass, tilleggsopplysninger og innhenting av tillatelser (fotografi etc)

Funksjonalitet i IST Administrasjon

 • Presentasjon av barnehagene/SFO
 • Søknad
 • Ventelistehåndtering
 • Plasstilbud
 • Plasseringer
 • Oppsigelse av plass
 • Kommunikasjon
 • Prognoser
 • Statistikk

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på tlf 21 52 50 00 eller e-post salg@ist.com