IST Administrasjon for Skole

Effektiv styring av skoledriften på alle nivåer

IST Administrasjon er en brukervennlig, nettbasert og rollebasert løsning som gir prosess-støtte for både sentrale og lokale arbeidsoppgaver i skolehverdagen – hele veien fra årsplanlegging til daglig administrasjon av skolen. Det er en løsning som gir bedre styring og bedre datakvalitet, og samtidig forenkles det daglige arbeidet fordi data registres sentralt og gjenbrukes lokalt.  IST Administrasjon sikrer at alle nødvendige data registreres i den prosessen de oppstår i, samtidig som de store og tunge prosessene er automatisert. IST Administrasjon tilbyr et fleksibelt organisasjonshierarki som gir mulighet for at flere bydeler i samme database kan benytte felles data, at en kommune kan bygges opp med flere nivåer og at flere skoler kan være registrert under samme administrasjon. Roller og rettigheter kan kobles til hvert nivå i organisasjonshierarkiet, noe som sikrer at rett person alltid har tilgang til rett informasjon. Løsningen gir også støtte i forbindelse med omorganisering.

Fordeler med IST Administrasjon

 • Alt på ett sted
 • Mer effektiv kommunikasjon mellom skole og hjem
 • Digital kommunikasjon og selvbetjening
 • Automatisering som sparer tid i administrasjon av både elever og ansatte
 • Sentral registrering – lokalt gjenbruk av data
 • Verdifull støtte for styring og beslutning​

IST Administrasjon håndterer

 • Organisasjonshierarkiet
 • Konto og profiler
 • Sentral og lokal kalender
 • Individer: Ansatte, elever og foresatte
 • Registre: Fag, kurs og program
 • Timeplaner
 • Rapporter
 • Klasse- og gruppeorganisasjon
 • Ansettelser, tjenester og tjenestebeskrivelser
 • Elevinformasjon: Innskriving, fagfordeling og fravær
 • Karakterer og karakterutskrifter

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på tlf 21 52 50 00 eller e-post salg@ist.com