Events

IST Administrasjon for skole (grunnskole) - Grunnopplæring

Fra: 23 / 9 - 2019, kl 9:30

Til: 23 / 9 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Kurset er rettet mot nye brukere, og dere som trenger litt påfyll og oppfriskning

 

 • Oppbygging av systemet
 • Elev
 • Elevinformasjon/Elevopplysninger
 • Personal
 • Fag og timefordeling
 • Undervisningsgrupper
 • Karakter og fravær
 • Oppmelding til Pas
 • Eksport til VIGO
 • Rapporter
 • Info om Valgmodulen

Book now