Events

IST Administrasjon for skole (grunnskole) - Grunnopplæring

Fra: 30 / 1 - 2020, kl 9:30

Til: 30 / 1 - 2020, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Kurs for nye brukere som ikke har vært på kurs tidligere og skal være lokal administratorer.

 

 • Oppbygging av systemet
  • Skoleårskalenderen
  • Klasser
  • Skolens fag- og timefordeling
  • Undervisningsgrupper
 • Elev
  • Personinformasjon
  • Elevinformasjon
  • Elevopplysninger
  • Elevens fag- og timefordeling/Elevens gruppemedlemskap
  • Tilpasset fag- og timefordeling
  • Karakter- og fraværsoversikt
  • Arkiv
  • Utskrivning
  • Klasselister
 • Personal
  • Ansettelse – Pedagogisk personale/Administrativt personale
  • Stilling – Til fordeling/Primær
 • Føring av fagkarakter og elevfravær
  • Karakterkontroll
  • Føre karakterer for en lærer
  • Halvårsvurdering
  • Sluttvurdering
  • Vitnemål
  • Karakterprotokoller
  • Fraværsrapporter
 • Oppmelding til PAS
  • Nasjonale prøver
  • Karakterstøttende- og Lærestøttende prøver
  • Eksamen skriftlig/muntlig
 • Rapporter
 • Info om Valgmodulen

Book now