Events

IST Administrasjon for skole - planlegge neste skoleår

Fra: 12 / 2 - 2019, kl 9:30

Til: 12 / 2 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

 • Planlegge neste skoleår - forberedelser
 • Kopiere inneværende skoleår
 • Oppflytting av tilvalgsfag/språkfag
 • Oppdatere skoleårskalender 19-20
 • Administrere klasser
 • Koble kontaktlærer til klasser og elever
 • Oppdatere/kontrollere «Fag- og timefordeling»
 • Opprette Undervisningsgrupper fra gruppemal
 • Plassere elever i undervisningsgrupper
 • Aktivere gruppeorganisasjon
 • Koble lærere/undervisningsgrupper

 

Book now