Events

IST Administrasjon for skole - Vitnemålsforberedelser

Fra: 9 / 4 - 2019, kl 9:30

Til: 9 / 4 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Kurset vil bli delt i to :

09:00 -11:30: Gjennomgang

12:00-15:00: Workshop på egne data

 

På kurset vil følgende bli gjennomgått:

  • Sjekk av eksamenskarakterer skriftlig/muntlig
  • Fag som avsluttes på tidligere år
  • Fremmedspråk/valgfag
  • Fravær
  • Fagmerknader/vitnemålsmerknader
  • Utskrifter og kontroller

 

Husk å ta med egen PC!

Book now