IST Everyday

IST Everyday består av produktene IST Administrasjon, IST Læring og IST Timeplan. Med markedets mest moderne produkter for skoleadministrasjon, en læringsplattform samt effektiv støtte for timeplanlegging, kan vi gi deg som jobber i og med skole og barnehage de verktøy du trenger for å møte daglige utfordringer på best mulig vis.  IST Everyday finnes for virksomhetene barnehage & SFO, grunnskole og videregående.  

IST Everyday

IST Everyday består av produktene IST Administrasjon, IST Læring og IST Timeplan. Med markedets mest moderne produkter for skoleadministrasjon, en læringsplattform samt effektiv støtte for timeplanlegging, kan vi gi deg som jobber i og med skole og barnehage de verktøy du trenger for å møte daglige utfordringer på best mulig vis.  IST Everyday finnes for virksomhetene barnehage & SFO, grunnskole og videregående.  

IST Administrasjon, IST Læring & IST Timeplan
– fremtidens løsninger, for morgendagens skole, tilgjengelig i dag. 

Alle produkter i IST Everyday er utviklet for en stadig mer digitalisert skole og verden. Hvert produkt er bygd opp av applikasjoner, tjenester og integrasjoner som kan kombineres for å passe ulike virksomheter og roller.  Vårt nettverk vokser stadig og vi knytter til oss ny og verdifull kompetanse og produkter. Det innebærer at du som kunde og bruker kan dra nytte av ytterligere hundretalls løsninger og integrasjoner fra mange av våre samarbeidspartnere. Alle produkter kan derfor også inneholde kompletterende løsninger og integrasjoner fra utvalgte samarbeidspartnere. For best mulig tilpasset løsning for de ulike virksomhetene og rollene, kombineres de ulike delene og danner til sammen en sømløs, enhetlig og integrert løsning.  

Med ISTs produkter har du all funksjonalitet på et og samme sted. Kun ved en eneste innlogging har du tilgang til våre produkter hvor som helst og når som helst.  De fleste prosesser er automatiserte som minimaliserer den manuelle håndteringen.