IST Everyday for Barnehage

Gjør den overordnede administrasjonen, kommunikasjonen og den daglige virksomheten enklere, mer effektiv og sikrer at regler og rutiner blir fulgt. Minst mulig tid legges på papirarbeid og mest mulig tid på barna og deres behov

IST Everyday for Barnehage

Gjør den overordnede administrasjonen, kommunikasjonen og den daglige virksomheten enklere, mer effektiv og sikrer at regler og rutiner blir fulgt. Minst mulig tid legges på papirarbeid og mest mulig tid på barna og deres behov

IST Everyday gir kommunen full kontroll over alle administrative prosesser og alle enheter. Her er også funksjoner som gjør det enklere for foresatte og administratorer å kommunisere med hverandre på en effektiv og sikker måte. Videre finnes en mengde funksjoner som gjør administratorens daglige arbeid enklere. Lister/rapporter, fakturering, meldinger til foreldre og lignende rutineoppgaver kan gjøres raskt og enkelt. Administratoren kan også kommunisere med de foresatte via post, e-post eller SMS i de ulike prosessfasene. IST Everyday gir virksomhetsledere et klarere helhetsbilde og verktøy for å gjøre den daglige driften maksimalt effektiv. Alltid tilgjengelig, enkelt å bruke og svært effektivt.

Vil du vite mer om IST Everday for Barnehage?

IST Administrasjon

Daglig dialog

Fakturering

Personale

Analyse

Steinar Lien

Kontakt oss